Wordset: Play
     
ateşlemek, patlatmak; salmak
5953
bombalamak, bombardıman etmek
5952
dal; şube, kol; dallanmak
5209
çok istemek
5951
yanmak, tutuşmak, alev almak
5950
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
865
etraflı, geniş, çok yönlü
5949
kesin, şüphesiz, kuşkusuz
5948
netice, sonuç, semere; önem
286
tartışma, ihtilaf
3173
doğrulamak, onaylamak
3674
garanti etmek, garantiye almak
5947
adalet, hak, yargı, dürüstlük
5946
organize etmek
4157
görmemezlikten gelmek
2190
tekstil, dokuma
5945
tehdit etmek, gözünü korkutmak
5944
oturmak, ikamet etmek
5943
prosedür, işlem, usul, muamele
5942
yayınlama, yayın, neşriyat
5941
değiştirmek, yerine koymak
5940
emekli olmak, çekilmek
5939
kalkmak, yükselmek
5938
rota, yol, hat; göndermek
3675
güneş, solar
5937
hafif, küçük
3132
cerrahlık, ameliyathane
5936
kuvvet, güç
1229
banliyö, varoş, kenar mahalle
5935
sığınma, iltica, barınak, himaye
3351
üstlenmek, yüklenmek
5934
bölge, kuşak, mıntıka
5933
sağlamak, elde etmek, edinmek
5931
yetersiz, eksik
5930
tanıdık, aşina, yaygın
5929
mükemmel, kusursuz
5928
kritik, çok önemli; çetrefilli; haç
214
mimarlık, mimari
5927
ayırmak, bölüştürmek
5926
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme