Wordset: Play
    
ateşlemek, patlatmak; salmak
bombalamak, bombardıman etmek
dal; şube, kol; dallanmak
çok istemek
yanmak, tutuşmak, alev almak
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
etraflı, geniş, çok yönlü
kesin, şüphesiz, kuşkusuz
netice, sonuç, semere; önem
tartışma, ihtilaf
doğrulamak, onaylamak
garanti etmek, garantiye almak
adalet, hak, yargı, dürüstlük
organize etmek
görmemezlikten gelmek
tekstil, dokuma
tehdit etmek, gözünü korkutmak
oturmak, ikamet etmek
prosedür, işlem, usul, muamele
yayınlama, yayın, neşriyat
değiştirmek, yerine koymak
emekli olmak, çekilmek
kalkmak, yükselmek
rota, yol, hat; göndermek
güneş, solar
hafif, küçük
cerrahlık, ameliyathane
kuvvet, güç
banliyö, varoş, kenar mahalle
sığınma, iltica, barınak, himaye
üstlenmek, yüklenmek
bölge, kuşak, mıntıka
sağlamak, elde etmek, edinmek
yetersiz, eksik
tanıdık, aşina, yaygın
mükemmel, kusursuz
kritik, çok önemli; çetrefilli; haç
mimarlık, mimari
ayırmak, bölüştürmek
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme