Wordset: Play
    
katlanmak
gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
ilerlemek, devam etmek; olmak
uygulama
düzenlemek
bütçe
önemsememek, aldırmamak; ihmal
gözden kaybolmak, yok olmak
rahatlatmak, teselli etmek
yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
hata, yanlış, kabahat
kritik, hassas, ciddi
aya ait
kaybetmek, yitirmek
öğretmek, bilgilendirmek
güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
özel, has, kişisel, şahsi
oran, orantı; pay, bölüm, kısım
çeyrek, dörtte birlik bölüm
ındirim, düşürme, azalma
araştırma, inceleme
yokluk, eksiklik, kıtlık
kaldırmak, çıkarmak
yükseltmek, terfi ettirmek
devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek
kısmen
yerli, doğal, doğuştan
barınma, konut, konutlandırma
burs, ödenek, bağış; imtiyaz
esas, temel, ana
egemen olmak, hakim olmak
ayırmak, seçmek, farketmek, anlamak
aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
ertelemek, gecikmek
bitirmek, sonuçlandırmak
düelloya davet etmek, meydan okumak
hayran kalmak, çok beğenmek
yönetim, idare, idarecilik
mutlâk, kesin, tam
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme