Wordset: Play
     
katlanmak
5925
gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
5924
ilerlemek, devam etmek; olmak
5923
uygulama
1145
düzenlemek
4363
bütçe
5922
önemsememek, aldırmamak; ihmal
5244
gözden kaybolmak, yok olmak
5921
rahatlatmak, teselli etmek
5920
yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
5919
hata, yanlış, kabahat
5918
kritik, hassas, ciddi
5916
aya ait
5915
kaybetmek, yitirmek
5914
öğretmek, bilgilendirmek
5913
güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
5912
özel, has, kişisel, şahsi
5911
oran, orantı; pay, bölüm, kısım
4650
çeyrek, dörtte birlik bölüm
5910
ındirim, düşürme, azalma
5909
araştırma, inceleme
2023
yokluk, eksiklik, kıtlık
571
kaldırmak, çıkarmak
5908
yükseltmek, terfi ettirmek
5907
devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek
5906
kısmen
5905
yerli, doğal, doğuştan
5904
barınma, konut, konutlandırma
5903
burs, ödenek, bağış; imtiyaz
2311
esas, temel, ana
5902
egemen olmak, hakim olmak
5901
ayırmak, seçmek, farketmek, anlamak
3443
aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
5900
ertelemek, gecikmek
5899
bitirmek, sonuçlandırmak
5898
düelloya davet etmek, meydan okumak
5897
hayran kalmak, çok beğenmek
5896
yönetim, idare, idarecilik
5895
mutlâk, kesin, tam
5894
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme