Wordset: Play
     
geciktirmek, durdurmak
5893
tutmak, zaptetmek, sınırlamak
5892
üzerine çökmek, üzerinde asılı kalmak
5891
reklâmını yapmak, reklâm yapmak
5890
rahatsız etmek, sinirlendirmek
5889
davranmak, hareket etmek
5888
tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
5887
tüketim, bitirme, harcama
5886
zıtlık, çelişki
1542
düzeltmek, doğru
4841
zihinsel, akılsal; kaçık, deli
5885
lie
yalan; yatmak, uzanmak
1579
çokluk, bolluk, bereket
5884
uydu, peyk
5883
bir yandan bir yana uzanmak
2532
mülteci
5882
rejim, yönetim şekli, düzen
5881
duyarlı, hassas, alıngan
5880
teslim etmek, sunmak
5879
açığa çıkarmak
5878
suçlu, sabıkalı
5877
yarışmak
5876
şiddet, zorbalık
5875
dönüştürmek, haline gelmek
5874
çelik, çelik gibi; sertleştirmek; katı, duygusuz
253
kabaca, aşağı yukarı
5873
direnmek, göğüs germek
5872
ödül
4354
görmek, gözetlemek, gözlemek
5871
küçük, ikinci derecede, ikincil
5870
yasama, kanun yapma, mevzuat
5869
icat etmek
2689
hol, salon, antre, koridor; konak, yurt
5350
keşfetmek, araştırmak
5868
aşırı, fazla
5867
işe almak, tutmak, meşgul etmek
5866
tahrip etmek, yıkmak
5865
göstermek, gösteri yapmak
5864
değer biçmek, belirlemek, vergi koymak
3756
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme