Wordset: Play
     
devam etmek, sürdürmek
5863
yaklaşmamak, uzak durmak
5862
çabuk olmak, acele etmek
5861
tarım
5860
başvurmak; rica; çekicilik, cazibe
5088
iflas etmiş, batmış
3099
sınır
746
farklılık, başkalık, çeşitlilik
5859
tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
5858
sınırlamak, hapsetmek; sınır
366
içerik; hoşnut, memnun, razı
5857
flu
grip
5856
meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
5855
çoğunlukla, genelde, başlıca
5854
ekin, ürün, mahsul; kırpmak
5853
mix
karıştırmak, katmak
5852
objektif, tarafsız, nesnel
5851
alışılmış şey, olağan şey
5850
marifet, yetenek, kabiliyet
5849
ilk, ilkel, ilk çağa ait
5848
kıdem, öncelik
5847
ihtimal; umut; muhtemel müşteri; manzara
3697
cezalandırmak, ceza vermek
5846
ray
ışın
1678
tutmak, ayırtmak, rezerve ettirmek
5845
sefalet, yokluk
2001
yeterli, kâfi, yeter
5844
yaygın, genel
5843
mekik, gidip gelmek
2263
cevap, yanıt, tepki
5842
hatırlatmak, andırmak
5841
sahip olmak, elinde bulundurmak
5840
aslen, aslında, orijinal olarak
5839
yargılamak, karara varmak
5838
bundan dolayı, bunun için
3301
kıtlık, genel açlık
2363
savunma, davalı
5837
danışmak; müzakere, tartışma
549
görünüm; görüş; açı, yön, cephe
5836
ilave, katkı, ekleme
5835
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme