Wordset: Play
    
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
devam ettirmek, sürdürmek
tutulmak, moda olmak; anlamak
yardım etmek, yardımcı olmak
rahatsız etmek, huzursuz etmek
onaylamak
tam, bütün
era
devir, çağ, zaman, dönem
ilişki kurmak, irtibat kurmak
tartışmalı, tartışmaya yol açan
yaratıcı
çoğunlukla
tabaka, katman
gazeteci
alışılmadık, nadir, ender
basmak, matbaada basmak, yayınlamak
yarış,ırk,soy
din, inanç
alim, bilgin, bilim adamı
çıkar yol, eriyik, çözüm
oy vermek, oy kullanmak
rahatsız etmek, zahmet vermek
ağır, acı, şiddetli, keskin
ayırmak, bölmek, dağılmak
seçmek, ayırmak, ayıklamak
sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
yansıtmak, aksettirmek
önermek, teklif etmek
fırsat, uygun durum, şans
atmak, fırlatmak, girişmek
değişmeden, devamlı, sürekli olarak
genişleme, gelişme, büyüme
bağlamak, bitiştirmek
yönetmek, yürütmek; hareket, idare
koşul, durum, olay
uygun görmek, onaylamak
duyurmak, ilan etmek
uçak, uçaklar
iş, mesele, konu
kazanmak, elde etmek
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme