Wordset: Play
     
kilitlemek, hapsetmek
5799
karıştırmamak, dışında tutmak
5798
vazgeçmek
4301
kesin, doğru, yanlışsız
5797
korkan, korkmuş
5796
ayrı, farklı, başka, belirgin
5795
toplantı, kongre
5794
masraf, harcama
5793
sözleşme; büzülme; hastalık kapmak
5792
sel
1020
hedef, amaç
2368
yine de, buna rağmen, bununla beraber
5791
hayal etmek; düşünmek, sanmak
4277
bulaştırmak, enfekte etmek
5790
yönelme, meyil
2534
mahkeme, deneme, duruşma
5789
gerçek, hakikat, doğruluk
5788
öneri, teklif, evlenme teklifi
5787
sınırlamak, kısıtlamak
5786
incelemek, gözden geçirmek
5785
yuvarlak, daire şeklinde
924
sektör, işkolu, bölge
5784
nispet, inat, garez
1606
başarmak
5783
mevcut; sağlam, dayanıklı; önemli
4687
sermaye, varlık, hisse senedi, tahvil
5782
şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
5781
ticari
5780
sahne
4355
spesifik, özel, belli, belirli
5779
isteksiz, gönülsüz, tereddütlü
3621
rahatlatma, ferahlama
1871
tanımak,farkına varmak
3943
alışkanlık, adet, huy
5778
eve ait, ailevi, iç, yerli
5777
dig
anlamak, hoşlanmak
5776
aksi, karşı, ters, karşıt, muhalif
4577
sıkça, sık sık, sürekli
5775
anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
5774
suçlamak, sorumlu tutmak
5773
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme