Wordset: Play
    
küçük görmek, aşağılamak
geçmişe bakmak, geriye bakmak
göz kulak olmak, bakmak
takdir etmek, değerini bilmek
başkan, reis
baş, ana, en üst rütbeli
ortalama, orta
karşılaştırmak, mukayese etmek
meydana çıkarmak, farketmek
istemek, şiddetle arzu etmek
kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
kapsamlı, detaylı, yaygın
finanse etmek, para sağlamak
tüzel kişi, kurum, şirket
kentsel, şehirsel
öngörmek, kehanette bulunmak
ilk, biri, başlıca, ana, temel
çabuk, hızla, hızlı, şipşak
kırsal, köy yaşamına ait
kirletmek; leke; gübre; topraki arazi
hizmet etmek, servis yapmak
silah
servet
acil, ivedi
görev, iş, külfet
temsil etmek, temsilciliğini yapmak
güvenilir, emin, inanılır
ilk olarak, öncelikle, başlıca
başa çıkmak, üstesinden gelmek
not etmek, yazmak, işaretlemek
hizmet, emek, işgücü
göçmen, muhacir, göçebe
dev
sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
tam, tamı tamına, dakik
büyük, muazzam, kocaman
duygu, his, heyecan
çöl, ıssız, tenha; terketmek
hasar yapmak, zarar vermek
farzetmek, saymak
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme