Wordset: Play
    
sözlükte aramak
gözden geçirmek, incelemek
gözden geçirmek, incelemek
aday
ücret; görev; şarj; yüklemek; suçlamak
iklim, hava, bölge
kömür, maden kömürü
sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
akmak, dolaşmak, süzülmek
yaratmak, oluşturmak, yapmak
indirmek, azaltmak
uygulamak, tamamlamak
fırsat, ortam, durum, olay
önyargı, zarar
ana, esas, prensip
radikal, kökten, köklü, köksel
ilişki, ilgi, bağ
akraba, yakın, hısım
tehlikeye atmak, göze almak
ses; sağlam; gibi görünmek
göndermek, nakletmek
elbette, muhakkak
madde, cisim
püskürmek, fışkırmak, patlamak
atık; israf etmek, boşa harcamak
grev, vuruş, vurmak
keskin, açıkgöz, kesici
üzülmek, pişman olmak
potansiyel, olası
askeri
olanaksız, imkânsız, çekilmez
etki; çarpışma, darbe, şok
hemen, derhal
odaklamak, bir noktada toplamak,
kıta, anakara
danışmak, başvurmak
rekabete dayanan
saldırmak, hücum etmek
giriş, erişme, geçit
39 items.
Contact - About - Help - Switch Theme