Wordset: Play
     
sözlükte aramak
5709
gözden geçirmek, incelemek
5708
gözden geçirmek, incelemek
4891
aday
4864
ücret; görev; şarj; yüklemek; suçlamak
5707
iklim, hava, bölge
5706
kömür, maden kömürü
5705
sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
5704
akmak, dolaşmak, süzülmek
5702
yaratmak, oluşturmak, yapmak
5701
indirmek, azaltmak
5700
uygulamak, tamamlamak
3019
fırsat, ortam, durum, olay
5699
önyargı, zarar
3782
ana, esas, prensip
5698
radikal, kökten, köklü, köksel
5697
ilişki, ilgi, bağ
5696
akraba, yakın, hısım
5695
tehlikeye atmak, göze almak
5694
ses; sağlam; gibi görünmek
5693
göndermek, nakletmek
5692
elbette, muhakkak
5691
madde, cisim
5690
püskürmek, fışkırmak, patlamak
5689
atık; israf etmek, boşa harcamak
5688
grev, vuruş, vurmak
3335
keskin, açıkgöz, kesici
5687
üzülmek, pişman olmak
5686
potansiyel, olası
5685
askeri
5684
olanaksız, imkânsız, çekilmez
5683
etki; çarpışma, darbe, şok
284
hemen, derhal
5682
odaklamak, bir noktada toplamak,
5681
kıta, anakara
5680
danışmak, başvurmak
1217
rekabete dayanan
5679
saldırmak, hücum etmek
5678
giriş, erişme, geçit
5677
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme