Wordset: Play
    
vazgeçmek, olmadan yapmak
ile ilgilenmek, icabına bakmak
kesmek, bırakmak
avantaj, üstünlük, yarar
toplamak, anlamak
yarışma
tarih; flört etmek, buluşmak
daimi, sürekli, değişmez
ateş, yangın; işten atmak
önceki, ilk
hit
vurmak; isabet, vuruş
örtmek
kısıtlamak, sınırlandırmak
tercih etmek, yeğlemek, öncelik tanımak
hasta; sabırlı
sıra, dizi, mesafe
atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
acı çekmek, zarar görmek
yapı, bünye, bina
kaynak, kaynakça, memba
yönetmek, hükmetmek
saygı göstermek, saymak
tavsiye etmek
ilerlemek, ileri gitmek
muhtemelen, olasılıkla, galiba
basınç
hazırlamak, hazırlık yapmak
uygulmak, pratik yapmak
barış, sulh, huzur, rahat
yasal, hukuk, kanuni
lay
yerleştirmek, sermek
eksiklik, noksan, yokluk
gelir, kazanç, bütçe
fon, sermaye, para kaynağı
eşit, denk, eş
felâket, facia, yıkım
ayrıntı, detay, detaylar
suç
tamamen
müsait, var, mevcut
40 items.
Contact - About - Help - Switch Theme