Wordset: Play
     
katılmak, yeralmak, sınava girmek
5552
başarısız olmak, başarı kazanamamak
5551
müracaat etmek, başvurmak
5550
belli, açık, ortada, bariz, görünen
5329
damla; düşmek; alçalmak; bırakmak
5549
var olmak, olmak, bulunmak
5548
genel olarak, genelde, genellikle
5547
sığınak, barınak, liman
5546
kişi, birey, bireysel, kişisel
5545
başkanlık etmek, yönetmek
2085
özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
5544
nitelik, kalite, vasıf
5543
bulunmaz, nadir, ender
5542
indirim, satış
5541
beceri, ustalık, hüner
5540
benzer, benzeyen
5539
güvenlik, emniyet
5538
gelenek, adet, sünnet
5537
yaymak, sürmek, sermek
5536
kaynak, çare
5535
yayınlamak
2678
korumak, gözetmek
5534
tesis; bitki; dikmek
3199
bakan, vekil
5533
maden; maden çıkarmak
1275
sürdürmek, sağlamak, geçindirmek, korumak
5253
etkilemek, tesir etmek
5532
enflasyon, şişkinlik, şişirme
5531
aşırı, aşırı boyutta, son derece
5530
özellikle
4020
cesaretlendirmek, desteklemek
5529
kararlaştırmak, belirlemek
5528
kaçınmak, savuşturmak
4196
çekmek, cezbetmek
5527
öğüt, tavsiye, danışma
5526
ilerletmek, geliştirmek
5525
kabul etmek, itiraf etmek
5524
kabul etmek
4854
38 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme