Wordset: Play
    
teslim olmak, kabullenmek; vermek
bitirmek, geçirmek, başarmak
atlatmak, üstesinden gelmek
geri, arka; sırt
etraf, ortam, çevre
dikkate almak, hesaba katmak
maliyet; mal olmak
sağlık
önemi olmak; madde; konu, mesele
sendika, birlik
üretme, üretim, yapım
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
rapor etmek, anlatmak, söylemek
işaret, simge; işaret etmek; imzalamak
başarı
seçmek, atamak; görevlendirmek
çeşitli, değişik, türlü
birleştirmek, bağlamak
ziyafet, zevk; davranmak
ifade, dönem, koşul
önermek, teklif etmek
sonuç, netice, son
ulaşmak, erişmek
sunmak, sahneye koymak
nüfus
özel,belirli
kara, toprak, memleket
tutmak; saklamak, korumak
yatırmak, yatırım yapmak
uluslararası, milletlerarası
geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
kurmak, temelini atmak
direkt
dizayn etmek, tasarlamak
onyıl
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
kontrol etmek, idare etmek
devam etmek, sürmek
ilgi, itina, bakım
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme