Wordset: Play
     
çok bilgili, bilge
8478
matara, yemek kabı, kantin
3189
satmak, satıcılık yapmak
3188
yenilemek, onarmak
3187
müteahhit; taraf
3186
sırıtmak, sırıtış
3185
cüce cin
3184
açılış, göreve başlama
3183
koparmak, yolmak, toplamak
3179
ezmek, çarparak batırmak
3178
kükreme, gürleme, uğultu
3177
dirsekli iskele, avara demiri
3176
bitkin, halsiz, sakat
3175
gıcırdamak, tiz ses; ispiyon
3174
havan, harç, harç ile sıvamak
3171
yok etmek, bozmak
3169
demirlemek, demir atmak; bozkır
3168
yüzleştirmek, karşı koymak
3167
bordro, kadro
3166
kiralık katil, kundakçı
3165
cinayet; katil, cani
3164
kalabalık; bir araya sıkışmak, tıkıştırmak
3163
çeyrek daire, çemberin dörtte biri
3162
belden aşağısı felçli
3161
davetsiz gelme, izinsiz girme, ihlal
3157
tanımadan buluşulan kimse
3156
ganimet, zafer hatırası
3155
çekişme, ihtilaf
3154
şıngırdamak, çınlama
3151
devirmek, yıkmak, çarpmak
3150
yaklaşıp konuşmak, asılmak
3149
kanat sesi; pırpır etmek
3148
yutulmak, içine çekmek, dalmak
3147
uçurum, derinlik, boşluk
3146
uşak, dalkavuk
3145
zorunluluk, kaçınılmazlık
3144
altında, altta
3143
korkutmak, ürkütmek
3131
maskeli balo, sahte tavır takınmak
3133
hafif, küçük
3132
aklamak, temize çıkarmak
3124
kötü niyet, kin
3123
teselli, avuntu
3122
mecazi, sembolik
3121
günahların bağışlanması
3120
boru sesi; ötmek
3119
ötmek; korna sesi
3118
güçlendirmek, desteklemek, sürdürmek
2666
düdük, ıslık; ıslık çalmak
3117
kavrama, sezme; anlayış
3116
ürperti; titremek
3115
cıvıltı; cıvıldamak
3114
irkilmek, ürkmek; geri çekilmek
3113
kamçı, kırbaç; kamçılamak
3112
gamze; çukurlaşmak
3111
tüh, yazık, vah
3096
şehvetli
3095
yeniden canlandırmak
2673
tokuşturmak, tıkırdamak
3094
oymak, iz bırakmak
3093
hüzünlü, dertli, acıklı
3092
alay, dudak bükme, küçümseme; dalga geçmek
3091
tıslama, ıslık
3090
nankör
3089
yağsız, zayıf; eğilmek, dayanmak
3088
eksiltme, kısıntı; azaltmak; geri dönmek
3087
hançer, kama
3086
çevirmen, yorumcu
3085
akçaağaç
3084
başkan, okul müdürü; temel
3083
kaçak avlanmak; çılbır yapmak
3081
çabalamak; karıştırmak; yağda pişirmek
3080
dalma; atılmak, saplamak
3079
sıkıcı, mat, kör
3078
geri tepmek
3077
enkaz, harabe; mahvetmek
3076
korkutmak, dehşete düşürmek
3075
hay
saman, ot
3074
geçit, pasaj
3073
uçurum, sarp kayalık
3046
kurye, ulak, rehber
3045
korkma, metin ol
3044
uçak yolculuğu sonrası sersemlik
3043
keyifsiz, hasta
3042
tan
bronzlaşmak, güneşlenmek
3041
sağlamak, yiyecek tedarik etmek
3040
damla, damlamak
3036
silmek, gidermek, unutturmak
3035
jog
sarsmak, dürtme; yavaş koşmak
3034
gee
vay be, ya
3033
zımba presi, delgi presi
3032
hırıltılı solunum
2994
pat sesi, düşme sesi
2992
iç çekmek; ah etmek
3007
hışırtı; hışırdamak
2998
rev
devir; hızlandırmak
2988
zavallı, acıklı
3006
hızlı solumak
2987
örtmek, sarınmak, sesi boğmak
2989
bulanık, belli belirsiz
2999
homurtu; hırlamak
2991
sızlanmak; inilti
2993
güçlükle solumak
2990
bitkin; bayılmak
2996
karaya çıkmak
3003
çınlamak
2986
vekil, temsilci, yardımcı
3002
gıcırtı
2985
çıtırtı; çatırdamak
2997
tıngırtı; tangırdamak
3001
tıngırdamak, çınlamak
3004
kıkırdamak
2995
boğmak; tıkanma
3005
yüzen, batmaz
3000
vakum, emiş
2640
yetişkin, ergin
2642
sıvı, akıcı
2641
seyirci, huzura kabul
2643
batırmak, dalmak
2333
tokat; şapırtı; şamar atmak
2335
hatıra, anımsama
2334
atom bombası
2336
açık kapı, kaçamak
2332
büyük mağara
2337
depo, tüp, tank
2330
şahane, çok iyi
2322
tanrı şahidimdir ki
2323
kaçakçılık yapmak
2324
itmek, itiş
2329
başıboş gezinmek
2327
pas, paslanmak
2320
kurtulma, atlatma
2328
kusursuz
2325
darbe, askeri darbe
2321
felaket gibi
2326
imha etmek, iptal etmek
2331
tam, kesin; halis; ifade etmek
2310
çözmek, salıvermek
2309
yetiştirmek, büyütmek
2308
etkisizleştirmek, yadsıma
2318
saf, böy, toy
2316
sıyrık; otlatmak
2315
burs, ödenek, bağış; imtiyaz
2311
ortaya çıkmak
2317
ayrıntılı, incelikli, özenli
2313
kovmak, yol vermek
2312
kazazade, kayıp
2319
ayarlamak, çapını ölçmek
2314
zip
fermuar; güç, çaba; vınlamak
2301
dışkı, tezek
2293
kiracı
2288
sonuç, bir şeyin devamı
2306
süvari kılıcı
2307
ikamet etmek
2296
kıç; yellenmek
2297
şapşal, salak
2291
revir, hastane
2298
şişko, kaba, toplam
2294
sarmısak
2290
kızgınlık, hiddet, şiddet
2304
kürklü, kürk gibi
2305
pislik, dışkı
2292
harici, dış
2300
tatar yayı
2303
gizli, sınıflandırılmış
2299
paydos etmek
2289
patlama, bombalamak
2302
işitme gücü, yetenek denemesi
2295
oar
kürek
2284
sinsice sevinmek
2287
imha etmek, öldürmek
2286
dengesiz, deli
2285
çözmek, halletmek
2283
saha; broşür
2279
araba tamircisi
2278
şey, zımbırtı
2280
kıvrılmak, büklüm
2281
vana, kapakçık
2277
müttefik, hemfikir
2274
misilleme, ceza
2269
tutma, kısıtlama
2271
mandal, kilit
2273
herhalde, galiba
2270
öğütmek, ezmek
2272
ızgara, tava
2268
damlalık
2267
budala, aptal
2276
ödül avcısı
2275
ahır, tezgah, oyalama; hızı kesilmek
2252
mekik, gidip gelmek
2263
rib
kaburga, eğe kemiği
2255
hardal
2266
giriş, içeri alma
2259
acemi asker
2261
çömelmek
2257
dökmek, yığmak; çöplük