Wordset: Play
     
samimi, içten; tarafsız
14159
kuyruğa girmek; kuyruk olmak; sıra, kuyruk
14158
hapsetmek, tutuklamak; cezaevi
14157
itibarsızlık; kötülemek; güvenini sarsmak
14156
birleşmek, ittifak etmek
14155
becerikli; kolay
14154
hırs, şevk, hararet
14153
hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak
14152
şaşırtmak; sinirlenmek; altüst etmek
14151
gevezelik etmek, saçmalamak; boşboğazlık
14150
bay
koy, küçük körfez
14149
uygulamak, yerine getirmek; idam etmek
8772
owe
borcu olmak, borçlu olmak; minnettar olmak
10157
pis, kirli; âhlakı bozuk, iğrenç
14148
düzenli, temizce; zekice; güzel bir şekilde
14147
oldukça eksik, noksan, yarım yamalak
14146
wan
solgun, soluk, benzi sararmış; bitik
14145
tedirgin etmek; zihnini meşgul etmek
14144
çok sevinmek, coşmak, övünmek
14143
imha etmek; kurtulmak
8417
şaşırtmak, sersemletmek
14142
sade, düz, basit; açık; sıradan
9411
abartmalı, şişirilmiş, tumturaklı
14031
destan, menkıbe, efsane
8471
kovmak, aforoz etmek
14030
görünüşteki, görünen
14029
beyan ettirmek, bildirmek; telaffuz etmek
14028
yıldırmak, gözünü korkutmak
14027
dolaştırmak, karıştırmak; şaşırtmak
14026
yanlış hüküm vermek; yanlış fikir edinmek
14025
çöp; saçma, zırva; değersiz şey
14024
yanılmak; hata, yanlışlık; bozulmak; kay(dır)mak
14023
beceriksiz, hünersiz, toy; uygun olmayan
14022
önemsiz, değersiz, kıymetsiz
14021
gerçekten, doğrulukla, samimiyetle; tamamen
14020
inkâr etmek, reddetmek
14019
boş lakırdı, laf, palavra
14018
suçlu kimse; kötülük eden kimse
14017
dayanmak, bitişik olmak
6965
sayıklama; çılgınlık; taşkınlık
14015
midesini bulandırmak, iğrendirmek; tiksinmek
14014
dayanıklı, kuvvetli; cesur, gözüpek; küstah
14013
prim, ödül, ikramiye, kâr payı
7095
teslim olmak; silahları bırakmak
14012
asi, kafa tutan
14011
elebaşı, tertipçi, idareci
14010
kötü davranmak, eziyet etmek
14009
güçlü tepki; geri tepme
14008
yüksel(t)mek; kızış(tır)mak
14007
teşvik etmek, kışkırtmak
14006
temkinli; sakin; ağırbaşlı
14005
büyük bir dikkatle, yavaşça
14004
düzeltmek; yeniden gözden geçirmek
13999
ebb
bozulma(k), düşmek, zayıflamak; düşüş; çekilmek
13998
yani, şöyle ki
13997
sıkı, dar, zorlayıcı
6305
ateş püskürmek
13996
geri çekilmek; uzaklaşmak; sözünden dönmek
8442
iddia etmek, ispat etmek
13995
karşılıklı etkileme; karşılıklı etkilemek
13994
küçümseme(k), hor görme(k)
13993
kötü idare etmek; kötü yönetim; karışıklık
13992
boş, anlamsız; budala, ahmak, aptal
13780
büyük ölçüde, çok, son derece
5664
ayırmak, tahsis etmek, bir yana koymak
13779
canlandırmak, düzene girmek; iyileşmeye yüz tutmak
13778
yürekli, yiğit, cesur
13777
dert ortağı olmak, kederini paylaşmak
13776
başkasını gölgede bırakmak
13775
başlangıç; hücum, saldırı
13774
zarif, esprili, nükteli
9038
işaretlemek; dikkate almak; iz; marka
12817
boş yere; aşırı derecede
13773
çözmek; iptal etmek; geri almak; mahvetmek
13772
hissi, duygusa
6956
kabul etmemek, reddetmek
13771
suç ortağı olmak
13769
uygun
13768
baş sağlığı dilemek
13767
düzeltilebilir
13766
başlangıç noktası
13765
mob
kalabalık, izdiham, ayaktakımı
6105
sızmak, kaçak yapmak, akmak
6440
toplamak, yığmak
13764
fazla resmi, çok ciddi
13763
anlaşma
13762
gönüllü olarak vazgeçmek
13761
düşünceye dalmak
13760
ölçüp vermek, taksim etmek (ceza vs.)
13759
nafaka
13708
vakit öldürmek, oyalanmak
13707
biçimlendirmek, şekillendirmek
13706
başlatmak; yer göstermek
6609
gereksiz, aşırı
13705
denge
13704
etraflıca anlamak
13638
çalkantılı
13637
sonuca ulaşmak, doruğa ulaşmak
9251
kaldırmak, yok etmek
13636
alışmak
13635
koku; şan, şöhret
13634
tuhaflık, acayiplik; yabancılık
13633
toplantıya davet etmek, çağrıda bulunmak
13632
geveze
13631
lezzetli
13630
engel olmak
13629
iyiliksever
13627
via
...yolu ile, ...geçerek
13625
kriz, önlem almayı gerektiren olay
13624
dikkatli; açıkgöz; becerikli; sakin; tutumlu
13623
uzlaştırmak, barıştırmak
13622
terbiyeci, yetiştirici (hayvan vs.)
13621
yüklem; ifade etmek; doğrulamak
11744
ağlayıp sızlayarak şikayet etmek
13620
oldukça, epeyce
6050
yükselmek, doğmak, meydana çıkmak
8216
zenginleştirmek; kuvvetlendirmek
8215
iş, mesele, konu
5801
büyükçe, oldukça büyük
6244
aniden durmak; ilişiği kesmek; koparmak
6420
bitirmek, sona erdirmek
7324
istifa etmek; inmek
7100
hatırlamak
7323
belirtmek, işaret etmek, göstermek
6917
göze çarpmak, farkedilmek
6622
ödül kazanmak; kaçırmak; öldürmek
7322
güvenmek
7321
kefaletle kurtarmak; paraşütle atlamak
2065
ilave etmek, eklemek; güçlükle geçinmek
7320
tesadüf etmek, rastlamak; çarpışmak
7319
uzun vadeli
7318
başarısız olmak
7317
uygun gelmek, uyuşmak
7316
suçüstü
7315
fiyat indirmek; seçmek; kayıt etmek
7314
önermek
7313
atlamak, ihmal etmek; yapmamak
2458
yenilmez
4937
heves, istek
4936
suçluları iade et(tir)mek
4935
sosyal haklardan yoksun
4934
yaratıcılık, hüner
4933
ayak basmak; ayak altında çiğnemek
4932
dehşete düşürmek, korkutmak
4931
önlemek, engellemek
4930
süregelen, sürekli
4929
iptal etmek
4928
gevşek
4927
tehlikeye (riske) girmek
4926
böylece
4925
açıkça
4924
ısrarla
4923
kolayca, çabucak; gönüllü olmak
4922
daire; çevre, camia
3793
sabit bir şekilde, sürekli
4921
aleyhte
4920
dakik bir şekilde
4919
çabucak, canlı bir şekilde
4918
ticaret
4917
teslim etmek
4916
göç etmek
4915
tek tek
4914
çalıştırmak
4913
miktar; skor, sayı; çentik, çizik
140
ortadan kaldırmak
4912
öldürücü
4911
gümrük
4910
boşuna
4909
gerçekten, aslında
3953
gelenek, görenek
4908
gergin, endişeli; sinirli
4907
geliştirmek
4906
tamamen
4904
kuruluş
4903
masraf
4902
cerrah
4901
morali bozuk olmak
4900
tam, kesin; halis; ifade etmek
2310
-den kurtarmak, kurtulmak
4892
gözden geçirmek, incelemek
4891
kontrol, denetleme
4890
daha sonra
4889
derinlemesine, derinlik
4888
yanıp kül olmak
4887
görüşmek
4886
çalışkan
4885
kesin söylemek
4884
sipariş; düzen, nizam
3765
rahatsız olmak
4883
sadece
4882
kararlı, istekli; niyet, maksat
4881
aid
yardım etmek
4880
hayrete düşmek
4879
fark
4878
uğramak, ziyaret etmek; çağırmak
4877
mevcut durum, statüko
4876
dayanıklı
4875
kasten
4874
konu
4873
parça
4872
alayvari bir şekilde
4871
hırsızlık
4870
onaylamak
4869
davranış
4868
memur; resmi
4867
inkar etmek
4866
adaylık
4865
aday
4864
spy
casus
4863
lağv etmek, ortadan kaldırmak
4862
utançtan
4861
yükseltmek, kaldırmak
934
neşelenmek
4860
artık, hiç
4859
yarar, fayda
4858
ihtiyaç maddeleri
4857
ayı; dayanmak, katlanmak; taşımak
2795
katılımcı
4467
tartışmacı
4466
başlayacağı kesin olmak
4465
ayaklarının ucunda yürümek
4464
tesis, mülk
4463
iddia etmek
4462
ziyadesiyle
4461
askerlik hizmeti
4460
kamu
4459
(otel vs.) giriş yapmak
4458
(hatta) kalmak, ayrılmamak
4457
yüksek sesle çağırmak (birşey söylemek)
4456
havalanmak
4455
(düğme vs.) düğmeleme, bağlamak
4454
göstermek
4453
çözmek
4452
-e cevap vermek; kabul etmek
4451
-den meydana gelmek
4450
yok etme
4409
imha eylemi
4408
üstesinden gelmek
4407
ifade; tanıklık; kanıt; ispat
4406
sarmak, etkisi altına almak
4405
acımasız
4404
çok yönlü, becerikli, her işe uygun
4403
yumuşak, pürüzsüz
4402
zengin
4401
kandırıcı
4400
boş, münhal (kadro vs.)
4399
246 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme