Wordset: Play
     
sabun köpüğü, köpük; bira
7248
ateşlemek, patlatmak; salmak
5953
anten; havaya ilişkin, havai
7176
yakıt ikmali yapmak, benzin almak
7175
caw
gaklamak, ötmek; karga sesi
7174
sonraki, sonra gelen, son
7173
ıslak, cıvık, pasaklı; özensiz
7172
didik didik aramak, araştırmak
7164
daha uzun yaşamak; sağ kurtulmak
7163
kızak; balyoz; kızakla gitmek
7161
yıkmak, devirmek, düşürmek
7094
ağlamak, ağıt yakmak, inlemek; feryat
7159
önermek, teklif etmek
5811
zorunluluk, yükümlülük; ödev; senet
4849
tokmak, duvarcı çekici
7158
gürültü, patırtı; yaygara koparmak
7157
kömür, maden kömürü
5705
fazla değer vermek, gözünde büyütmek
6706
alaycı tip, toplumsal değerleri küçümseyen
7156
abartmak, aşırıya kaçmak
6257
hile; sahte, taklit, yapmacık; rol yapmak
7155
soba, fırın, ocak
5051
dev dalga, taşma; dalgalanmak
5050
yeraltı, gizli
5049
eksen, mil; mil etrafında dönmek
5046
depo, ambar, mahzen, havuz
5045
haklarını iade etmek, eski görevine vermek
5044
ahlaksız; baştan çıkmış
5043
vekil
5042
aslını öğrenmek, tespit etmek
5041
et dilimi, rulo köfte
5040
boş laf, palavra, martaval
5037
vie
yarışmak, rekabet etmek, boy ölçüşmek
5036
çap; kalibre, yetenek
5035
çürütmek, ezmek; çürük, ezik
5034
dövmek, hırpalamak; hamur
5033
intikam almak, misillemede bulunmak
5032
sıçratmak, serpmek
5030
geçit, boğaz; darboğaz, sıkıntı
5031
ilan, bildiri, beyanname
5011
düzenbaz, dolandırıcı
5010
ateşli silah
5009
soğukluk, uzak durma
5008
merdiven boşluğu
5006
sendelemek; tökezleme, sersemletme
5005
sendika; birlik kurmak
5004
kargaşa, kaos
5003
neden olan, yardımcı
5002
zirve, doruk, uç; zirve toplantısı
4992
gerektirmek, zorunlu kılmak
4991
geçmek, aşmak, üstün olmak
4990
şahlanmış, coşmuş, azgın, öfkeli
4989
darağacı, idam sehpası
4988
kürsü, podyum; çardak
4968
içilebilir; meşrubat
4967
güçlük, zahmet; rahatsız etmek
4966
şempanze
4965
hayvan gübresi, pislik
4964
şikâyet, yakınma
4963
cesaret, girişkenlik
4962
ele geçirme, yönetimi alma
4961
takip etmek; tazı, av köpeği
4945
kuluçka; kuluçkaya yatmak; civcivler
4944
peg
tahta çivi, kanca; mandallamak
4943
sarkmak; asılı tutmak
4942
duyusal, algısal
4941
danslı eğlence, parti
4940
layık olmak, hak etmek; erdem, meziyet
4939
itaatsizlik, başkaldırma, asilik
4938
aynı şekilde, ayrıca, dahi
4898
külüstür araba, hurda araba
4897
balmumu
4896
sulu çamur, eriyen kar; sıçratmak
4895
uydurmak; imal etmek; sahtesini yapmak
4894
tartmak, ölçüp tartmak
4893
yeterli olmak, kâfi gelmek
4828
aşındırıcı; törpüleyici
4827
ölü, ceset
4826
cesaret etmek, göze almak; cüret
4825
sıradanlık, aleladelik
4824
karyola direği
817
örnek, ibret verici
4823
sincap
4822
kambur, hörgüç, tümsek; sırtta taşımak
4821
ait olmak, dair olmak, ilgili olmak
4820
tasavvur etmek, düşünmek
4819
kuru, kurak, çorak
4818
çember, kasnak; çemberlemek
4816
öcünü almak, intikam almak
4815
az, yetersiz, kıt; kısmak, cimrilik etmek
4814
çıldırmış, çok öfkeli, deli
4813
atışmak; ağız kavgası, münakaşa
4812
seyirci, seyirci kalan
4811
kümes, kafes
4810
şurada, orada, ötedeki
4800
elemek
4799
zarar, hasar
4798
yol; seyahat programı
4797
hava sızdırmaz
4796
tasarlamak, planlamak; vasiyet
4795
el yordamıyle aramak; becerememek
4794
monolog, kendi kendine konuşma
4793
uçurum, sarp kayalık
4792
fildişi, fildişi rengi
4788
sapmak, dönmek, yön değiştirmek
4787
asfalt, asfalt yol, pist
4777
surat asmak, somurtmak
4776
uysal, itaatkâr, yumuşak başlı
4775
söz, laf, konuşma, laf kalabalığı
4774
sökmek, parçalamak; boşaltmak
4773
dahiliye uzmanı; dahiliyeci
4772
ayrıcalık, hak, imtiyaz
4771
baskı, zorlama
4767
değerlendirme; ölçüm
4766
ileri, dışarı, diğer, başka, sair
4765
kedi gibi, kedilere ait
4764
erkek kedi
4763
titreme, ürperme; titreşmek
4762
sarsılmak, sallanmak, titremek; deprem
4761
burun
4760
merdiven, basamak
1693
detektif; iz sürmek
4759
üstün, yüce, en önemli
4758
engel, mani, özür
4757
nazik, narin, hassas, düşünceli
4756
yumruk; vurmak; nüfuz, etki
4753
cüzamlı, dışlanan kimse
4752
obur; ağzının tadını bilen
4751
balta, küçük balta
4750
üst geçit; görmemezlikten gelmek
4749
deşifre etmek, çözmek
4746
olumlu, doğrulayıcı
4745
kalıntı, eski eser, yadigâr, hatıra
4744
bilgi almak, sorguya çekmek
4743
küme, yığın; holding, şirketler grubu
4742
yazdırma hatası, baskı hatası
4741
sahte; taklit etmek
4740
müşteri, müdavim; patron
4739
farzetmek, varsaymak, zannetmek
4738
başlamak
4737
pis, kirli, dağınık
4736
atış, vuruş sırası; şans
4735
nişanlar, işaretler, rütbe işaretleri
4734
taslak, proje, plan; tasarlamak
4733
taşıyıcı, götüren; destek
4732
damlamak, akmak, süzülmek
4715
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
4714
pusuya yatmak, gizlenmek
4719
müştemilat, ek yapı
4718
yıkıntı, enkaz; döküntü
4717
haşarat, parazit, zararlı hayvan
4716
fayda, kâr, avantaj; işe yaramak
4712
pazarlık etmek
4708
buluşma yeri; toplantı yeri
4707
haczetmek, el koymak; tutuklamak
4706
müfreze, ekip, tim
4705
yanık ten; bronzlaşmak
4704
kaçışma, panik, bozgun
4698
yan yana, ikincil, ek
4692
azınlıklar mahallesi, yoksullar mahallesi
4688
mevcut; sağlam, dayanıklı; önemli
4687
gençlere özgü, çocuklara ait
4686
yatıştırmak, sakinleştirmek
4684
lif, iplik, tel, elyaf
4683
bağışıklık; dokunulmazlık
4682
rimel, sürme, maskara
4681
denizciliğe ait, gemiciliğe ait, denizsel
4680
öfkeli, fanatik, kudurmuş, kuduz
4679
parıltı; kızgın bakış; parlamak
4678
hızla kaçmak, acele etmek, koşmak
4677
kaçış, firar; geçit
4676
göze çarpmayan, farkedilmez, önemsiz
4675
meraklı, her şeye burnunu sokan
4671
bağlantı, irtibat, ilişki
4662
cızırtı; cızıldamak
4661
saban; sabanla sürmek
4660
yıpranmak, aşındırmak; kavga
4659
titiz, zor beğenen
4658
keçe, keçeli; hissedilen
848
jig
dans; dans etmek
4657
cop
yakalamak; çalmak; aşırmak; polis
4656
dikte, emir; imlâ
4655
hızla uzaklaşmak, çabucak ayrılmak
4654
yetenek, beceri; yeti; fakülte
4653
döküntü, nükleer atık, atık
4646
sadakât, vefa, bağlılık
4645
kahrolası
4644
güven, itimat, inanç
4642
ilerleme, yol alma, sefer, gelişme
4641
gelişmek, serpilmek
4640
şikayet, yakınmak; sığır eti
4639
taban, kaide; temel, esas
4638
dert, sorun, sıkıntı, şikâyet; kindarlık
4637
ardışık, art arda, birbirini izleyen
4636
dizkapağı
4635
ayırmak, tahsis etmek, adamak
4630
kellesini uçurmak, boynunu vurmak
4617
kamış, sopa; dövmek
4616
aşırı gurur, kibir
4615
kuru üzüm
4614
kaba, küstah; yaygaracı; bariz
4613
elini kolunu bağlamak
4612
söylenti, dedikodu
4611
suçluların iadesi
4610
yabancı, Amerikalı, İngiliz
4609
sivrisinek, tatarcık
4608
kızlar birliği, hemşirelik, rahibelik
4607
ihtiyatlı, tedbirli, sağduyulu, tutumlu
4606
fıstık, şamfıstığı, antep fıstığı
4605
atanan kimse, tayin edilen kimse
4602
podyum, iskele, dar köprü
4601
katır, inatçı; traktör
4600
basamak, kademe
4599
kökünden sökmek, imha etmek, yok etmek
4598
engel, gecikme; soygun
4597
alçak, değersiz, adi, rezil, pis
4596
doğurmak, yaratmak, üretmek
4595
kova
4594
kaçınmak, yan çizmek, kaytarmak
4593
tahriş, kaşındırma; kızgınlık
4590
çivi; saplama
4589
engellemek, alıkoymak, aksatmak
4588
pew
kilise oturağı, uzun bank
4587
cup diye düşmek; cup!, lop!
4586
geç kahvaltı, erken öğle yemeği
4585
kargaşa, curcuna, tantana
4584
yalnız yaşayan, yalnızlığı seven
4583
suç ortağı
4582
konvoy
4581
ciddi, kararlı
799
alev, ışımak, parlamak
4580
cezadan muaf olma, cezasız kalma
4579
süvari, atlı polis, asker gemisi
4578
köle
4572
dövmek, hırpalamak, yaralamak
4571
astar, kaplama
4570
badanalamak, örtbas etmek, aklamak
4569
üretme çiftliği, balık üretme yeri
4568
karıncayiyen, yabandomuzu
4567
sevgili, aşık, metres
4566
hırlamak, homurdamak, gürlemek
4565
küçük, ufak tefek, önemsiz
4564
köprücük kemiği
4562
korkunç, zorlu, müthiş
4561
düşüncesizlik, boşboğazlık, patavatsızlık
4560
anlaşmak, uyuşmak, hemfikir olmak
4559
eşit, aynı değerde
4558
emsal, akran; dikkatle bakmak
4557
hoşgörü, yumuşaklık, müsamaha
4556
yatıştırmak, hafifletmek, bastırmak
4555
ince, ince belli, narin; az, yetersiz
4549
birleşme, bağlantı
4554
kaçamaklı, baştansavma
4553
bölge, çevre, polis bölgesi
4552
öd, safra
4551
suç isleyen kimse
4550
korkunç, dehşet verici
4541
bilgin, alim, uzman
4540
raydan çıkarmak
4539
küçük şişe
4538
alıkoymak, tutmak, vermemek
4537
büyüklük; kadir; önem
4536
merakla gözetlemek, gizlice aramak
4535
çığırtkan
4534
parmaksız eldiven, beysbol eldiveni
4533
budamak; kuru erik
4527
kurtarmak, çıkarmak
4526
mezar taşı
4525
harcanabilir, tek kullanımlık
4524
ikiz; ikili, çift
4523
ampul
4522
çentik
4521
sabit ücret, geçiş parası; vergi vermek
4520
düz, pürüzsüz, kaygan
4519
uyuz, pis, iğrenç, pinti
4518
tuğla
4517
süzmek, filtre etmek
4516
lokanta; yemekli vagon
4515
sürtmek, ayaklarını sürümek
4514
sod
çim, çimen; gıcık, sinir herif
4512
ilintili, ilişki, bağıntı
4509
yıldız gibi, yıldızlarla ilgili
4508
piyade
4507
sert vuran oyuncu, boksör
4506
rug
kilim, halı
4003
burnunun dibinden, yakından, aşikar
4505
köpekler için
4504
sülük, tufeyli, asalak, parazit
4503
azılı, sert, vahşi, şiddetli
4502
telaş, heyecan
4501
uşak, erkek hizmetçi
4496
sorumluluk, mesuliyet, borç, eğilim
4495
hızlı ve anlaşılmaz konuşmak
4494
sarsıntılı, düzensiz, sarsak, salak
4493
çocuk düşürme, düşük; başarısızlık
4492
boğaz, şahdamarı, boyuna ait
4491
tedbirli, ihtiyatlı, sır saklayan
4484
süs, şıklık, güzel elbise, süslü giyim
4483
yanlış, ters, hatalı
4482
çabuk öfkelenen, sinirli, huysuz
4481
sallamak, etkilemek; tesir; dalgalanma
4480
sarsılmaz, değişmez, sabit
4479
geçiş
4478
boğmak, bunaltmak, kaplamak
4477
dik, dikey, dikme
4476
müebbet mahkumu
4475
yabanmersini, çayüzümü
4474
münzevi, topluluktan kaçan, yalnız yaşayan
4473
belediyeye ait, kentsel
4472
ambar
4471
boy, endam, önem, prestij
4447
topak, bir parça, azıcık
4446
çınlamak, tıngırdamak
4445
intikam, öç
4444
takdir, övgü; haraç, vergi
4443
kurnazlıkla yenmek, zeka ile alt etmek
4442
sırt çantası
1571
kızak
4441
ağırlaştırmak, kızdırmak, sinirlendirmek
4440
halinden memnun, rahat, ilgisiz
4439
çınlamak, tınlamak, yankılanmak
4397
sundurma, veranda
4396
aylak, işsiz, boş gezen
4395
başıboş, serseri, avare
4394
kılcal damar, kıl gibi
4393
ikna etmek, inandırmak
4330
doğrulamak, kanıtlamak, ispatlamak
4329
duruşma, celse
4328
sıyrılmak, kurtulmak, anlayamamak
3763
para destesi, hazır para, nakit
3762
filiz, tomurcuk; filizlenmek, çimlenmek
3761
titremek; sendelemek, sallanmak
3760
değirmen, imalathane; öğütmek, çırpmak
3759
önlük, iş önlüğü
3758
hen
tavuk, dişi kuş
3757
değer biçmek, belirlemek, vergi koymak
3756
temel, ilkel, tam gelişmemiş
3755
bağırmak, haykırmak; çığlık
3754
kekelemek, teklemek, gevelemek
3753
irade, istem
3752
melez, karışık
3751
hainlik, ihanet, vatan hainliği
3750
düzensiz, değişken, kararsız
3749
hakaret, istihza; gücendirmek
3748
temayül, eğilim, meyil
3747
sözünden dönmek, hile yapmak
3746
tartışmak; münazara; tartışılabilir
3745
tasma kayışı; bağlamak
3744
bozmak, lekelemek; kusur, hata
3743
acı, ızdırap, keder
3742
kararsızlık, ikilem, şüphe, kuşku
3741
eğilim, meyil, istek
3740
girgin, toplu halde yaşayan, topluluk seven
3739
karışmak, burnunu sokmak
3738
buruşturmak, kırıştırmak; büzgü
3737
kav, alev, kıvılcım, öfke, cesaret
3736
akort etmek, alıştırmak, ayak uydurmak
3735
onaylamak, tasdik etmek, doğrulamak
3734
sadakat, bağlılık
3733
hadım etmek; iğdiş etmek; kısırlaştırmak
3732
çelişki, uyuşmazlık, aykırılık, zıtlık
3731
karışıklık, dağınıklık; altüst etmek, yığmak
3730
vex
gücendirmek, üzmek, canını sıkmak
3729
kuvvetle vurmak, tokatlamak; sert vuruş
3728
kardiyo, kalbe ait, kalp
3727
of!, öf!, vay be!, vay!
3726
gıdıklama, geçici tatlı his
3725
ima, dokundurma, kinaye, ima etme
3724
yerini belirlemek; nokta, iğne ucu
3723
yapılabilir
3722
apandis ameliyatı
3721
akıl almaz, mantıksız, saçma
3720
korkutmak, umutsuzluğa düşürmek
3719
mumyalamak, anmak, hatırında tutmak
3718
kusmak, püskürtme
3717
dilsiz, sessiz; aptal, budala
3716
basmak, damgalamak; marka, etki
3715
sarhoş, sersem, sendeleyen, halsiz
3714
yürüyüş, gezinti; dolaşmak, gezmek
3712
çarpışmak, çatışmak, zıt düşmek
3713
işte!, bak!; görmek, gözlemlemek
843
aşırmak, çalmak, ispiyonlamak; muhbir
3711
temsilci; özel görevli, casus
3710
eğilim, yatkınlık, meyil
3709
yırtma, kırma, yaralanma, kesilme
3708
tünemek, konaklamak, gecelemek; tünek
3707
kabir, mezar, lahit, türbe, ölüm
3706
bilgi veren kimse, haber kaynağı, ispiyoncu
3705
çürük, ezik
3704
kısa, özlü, veciz
3703
burun çekme
3702
erken davranıp önlemek, engellemek
3701
yukarı çekmek, kaldırmak; yük asansörü
3700
kama, takoz, çivi; sıkıştırmak
3699
haylaz, tembel, miskin, beceriksiz
3698
ihtimal; umut; muhtemel müşteri; manzara
3697
gündem, iş listesi, etiket
3696
adı çıkmış, kötü tanınmış
3695
mezardan çıkarma
3694
avuntu, teselli; avutmak
3693
bozmak, lekelemek; kusur, yozlaşma
3692
afet, felâket, yıkım, kötülük
3691
vali, yönetici, müdür, patron
3690
direkt, içinden, sayesinde
909
doğrulamak, onaylamak
3674
acayip alet, zamazingo; hüner
3673
delege, vekil, temsilci; görevlendirmek
3672
sert vuruş, sümüklüböcek, tembel
3671
sıva, harç; harç ile doldurmak
3670
parçalamak, dağılmak; kıymık
3669
homurdanmak, mırıldamak; fısıltı, mırıltı
3668
talep, rica, dilek; dilekçe vermek
3667
geri tepmek, geri çekilmek, irkilme
3666
tarafsız, yansız
3665
görüşmek, toplantı yapmak
3664
taklit, sahte, yapmacık
3663
hastalık, rahatsızlık, keyifsizlik
3662
kargaşa, ayaklanma, telaş
3661
mümkün, uygulanabilir, olası
3660
kızdırmak, sinirlendirmek
3659
geciktirmek, alıkoymak, yavaşlatmak
3658
hassas, yumuşak, alıngan; teklif vermek
3657
lağım, dikişçi
3656
acemi asker, acemi
3655
önlemek, hüsrana uğratmak
3654
gıdaklamak, gevezelik, kahkaha
3653
köpek dişi; azıdiş, uzun sivri diş
3652
örmek, bağlamak; şerit, saç örgüsü
3651
yangın, alev; parlamak, ışımak, tutuşmak
3650
kale (satranç), ekin kargası, hilebaz
3649
neden olmak
3648
hamak, asma yatak
3647
katliam, kılıçtan geçirme, toplu cinayet
3646
çentik, çatlak, iz; yontmak, budamak
3645
hayal kırıklığına uğramış, morali bozuk
3644
zeki, akıllı, cin gibi, kurnaz
3643
kırpmak, makasla kesmek
3619
bağırsak, iç, ülke içi
3618
eskiden kalma; ilk, bozulmamış, saf; asıl
3617
dizgin, idare, kontrol
3616
beyanname, yeminli belge, taahhüt
3615
şart koşmak, taahhüt etmek
3614
ırza geçmek; tecavüz, gasp
3613
döküntü, taş döküntüsü
3612
papaz, vaiz
3611
doku bozulması, yara, bere
3610
lob
topu havaya vurmak, hantalca koşmak
3609
yönetmek, yürütmek; hareket, idare
3608
kötülük, haset, fesat, kötü niyet
3607
yükümlü, zorunlu; görevli, memur
3606
kendini tutmak, sakınmak; nakarat
3605
yatak, şilte, minder
3604
çürük tahta, toy, serseri, zırva, değersiz
3603
hece, seslem, nota; hecelemek
3602
evlilikle ilgili, evlilik
3601
ihlal, tecâvüz, çiğneme, bozma
3600
piskoposluk bölgesi
3599
araya girme, karışma, müdahale, aracılık
3598
üretmek, çoğaltmak, propaganda yapmak
3597
fren, fren yapmak, frenlemek
3596
kaçak, kaçak mal, kaçakçılık
3595
incik, baldır, bacak, sap, gövde
3594
çekme, terslik, arıza; aksamak, bağlamak
3593
hindi sesi; hızlıca yemek
3592
daldırmak, bandırmak, batırmak
3591
suçsuz çıkarmak, aklamak, muaf tutmak
3590
suçlu, cani, zalim, mücrim
3589
şartlı tahliye, şeref sözü, parola
3588
boşboğaz; gevezelik etmek
3587
açık tribün
3586
ağır silahlar; topçu sınıfı
3585
kapanma, son verme, bitirme
3584
harcanabilir, gözden çıkarılabilir
3583
glikoz
3582
polonya dansı
3581
475 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme