Wordset: Play
     
tuvalet, lavabo
769
aforoz etmek
8176
göndermek, indirmek, sürgün etmek
8175
belirtmek, göstermek, ifade etmek
3514
baharat, çeşni, sos
3513
jug
sürahi, çömlek; şakımak
3512
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
865
baş dönmesi
3511
yamyam, yamyamlıkla ilgili
3510
bastırmak, önlemek, içine atmak
3509
taklit etmek, canlandırmak, kişileştirmek
3508
kişneme
3507
gergedan
1683
ağıt
3506
dengelemek, yer değiştirmek
3505
yaltaklanma, dalkavukluk, pohpohlama
3504
kuruluş, kurum, şirket
3503
lehçe, ağız, diyalekt
3502
önsöz; giriş yapmak
3501
ani, beklenmedik, sarp
3500
kat, kıvrım, büklüm; katlamak, sarmak
958
çaydanlık, ibrik
3493
noktalama işaretleri, lafa karışma
3492
oğul, sürü, yığın; tırmanmak, toplanmak
3491
şehriye, erişte, budala, kafa, saksı
3490
nab
yakalamak, kapmak
3489
fantezi, hayal; düşlemek; süslü; moda
3488
polis memuru
3487
çeyiz
3486
patlama, uğultu; ani artış; gümlemek
3485
çekişme, tartışma, iddia, kavga
3484
göstermek, belirtmek, işareti olmak
3483
hayali, uydurma, imgesel
3482
dul, dul kadın
3481
buzdolabı
776
çan kulesi
3480
farzetme, sanı, taslama
3479
papağan
3477
kamarot, kahya, erkek hostes
3475
milin sekizde biri
3474
sollamak, yetişmek, bastırmak
3473
arka, geri; yetiştirmek, büyütmek
3472
susturmak, susmak
3471
hanımefendi
3470
öneri, plan, mesele; teklif vermek
3469
kurtçuk, heves, arzu
3457
alabalık; alabalık tutmak
3456
kazan, su ısıtıcısı
3455
silkinme, sendeleme; sallanmak
3454
mezbaha, kesimevi
3453
kanepe, şezlong
3452
adi, değersiz, küçümsenen
3451
beslemek, değer vermek, bağrına basmak
3450
paket, paket servisi olan restoran
3449
dal, ağaç dalı
3448
madde, fıkra, cümlecik, bent
3447
koşmak, kaçma, tüyme
3446
terbiyesiz, küstah, saygısız, yersiz
3445
ayırmak, seçmek, farketmek, anlamak
3443
kız, kız arkadaş
3442
ilçe, kasaba, kent
3441
tire, tire koymak
3440
ünlem, nida
3439
zamir, adıl
3438
edat, ilgeç
3437
sıfat, tabi, biçimsel, önad
3436
dolandırıcı, sahtekâr; kıvırmak
3435
dalavere; dolandırmak, hile yapmak
3434
dakik
3433
deniz, savaş gemisi
3432
acıkmış, çabuk kızan, aşırı hassas
3431
egemen, bağımsız, yüce; hükümdar
3430
vestiyer, gardrop
3429
kısa pantolon
3428
sevecen, çekici, cazip
3427
nezaket, incelik
3426
büyük ikramiye, büyük şans, pot
3425
burjuva, kent soylu
3424
züppe
3423
zahmet, uğraş, emek, sıkıntı; didinmek
3422
bilgiçlik taslayan, ukalâ
3421
ön ad, isim
3420
mendil
3419
taşlaşmak, donakalmak
3418
kötü koku, buğu; pis kokmak, tütmek
3417
zayıf, güçsüz, cılız, çelimsiz
3416
kendini beğenmiş, görkemli
3415
iğrenç, çirkin, kötü
3414
mikrop, virüs, tohum; filizlenmek
3413
vurulmak, tutulmak, yakalanmak
3412
acımasızca, vahşice
3394
diksiyon, hitabet
3393
ada, adacık
3392
ape
maymun, taklitçi; taklit etmek
3391
kaba, bayağı, adi, basit
3390
çıkıntılı, dışa çıkık
3389
pelerin, burun, kap
3388
çanak çömlek
3387
düşkün, seven, abartılı
3386
nag
dırdır etmek; dırdırcı tip, ihtiyar at
3385
araç gereç, malzeme; donatmak
3384
sterlin, pound, çiğnenen şey
3383
deneme, cümbüş; vurmak, çarpmak
3382
nergis, fulya
3381
esinti, meltem, rüzgar; dalıvermek
3380
parıltı, ışıltı; göz kırpmak, parlamak
3379
aydınlık, parlak, açık
3378
dostane, barışçıl, dostça
3377
ağaçkakan
3376
okumuş, okur yazar, aydın
3375
kıyafet, kılık; giydirmek
3374
bastırmak, bozmak, ezmek
3373
rezil, adi, aşağılık
3372
uydurmak, karıştırmak
3371
rahatsız etmek, musallat olmak
3370
soyguncu, haydut
3369
putları kırmak, gerçeği göstermek
3368
havari, öncü, lider
3367
mektup, name
3366
ferman, bildiri, yazılı emir
3365
kalıntı, eski şey, içki mahmurluğu
3364
vurulma, sevdalanma
3356
gezici, göçebe, seyyar
3355
yurttaş, vatandaş
3354
manastır
3353
sığınmacı, ilticacı, dönen kimse
3352
sığınma, iltica, barınak, himaye
3351
ahmak, eşek herif, erkek eşek
3349
ciddiyetsizlik, düşüncesizlik, hoppalık
3348
eşlenik, çift, karşılıklı; birleşmek
3347
itibar, yüksek mevki
3346
coşku, heyecan, heves, şevk
3345
erkeksi, erkekçe, güçlü, enerjik
3344
peni, sent
3342
isteksizlik, gönülsüzlük, keyifsizlik
3341
pirzola, doğrama, kesmek
3340
kadınsı, dişil, dişil kelime
3339
eril, erkeksi, erkek
3338
deli, çatlak
3337
kabak, ezme, bastırmak
3336
grev, vuruş, vurmak
3335
sevinmek, keyiflenmek
3334
bağırsak
3333
canlandıran, neşelendirici
3332
fiş, makbuz, belge, kefil
3331
nil
sıfır, hiç
3326
ısırmak, otlanmak; dişleme, kemirme
3325
zorla sokulmak, izinsiz girmek, davetsiz gelmek
3324
çekmek, çizmek, germek; kura, çekiliş
3323
çekiliş; payango çekmek
3322
emekli, pansiyoner, yatılı okul öğrencisi
3321
aşk, aşık, tutkun, aşkla ilgili
3320
kaçmak, sevgilisi ile kaçmak
3319
boyun eğdirmek, yenmek, zaptetmek
3318
atılmak, girişmek, yüklemek
3317
kuruluş, girişim, atılım, cesaret
3316
kreş, anaokulu, yuva, fidanlık
3315
alt, aşağı, değersiz; ast olan kimse
3314
kapalı, dahili, ev içi
3313
damat, güvey
3312
yırtmaç, kesik; yırtmak, kırbaçlamak
3311
ince ruhlu, düşünceli
3310
müfredatla ilgili
3299
çılgın, ilginç
3298
pea
bezelye
3297
ek, ilave, tamamlayıcı; eklemek
3296
çavuş, astsubay, komiser muavini
3295
şiddetli, sert, zorlayıcı
3294
savaş, çarpışma; dövüşmek
3293
kerata, afacan, serseri, rezil
3292
yonca
3291
bastırmak
3290
komik, gülünç, tuhaf
3289
parçalamak, ezmek, vurmak
3288
mısır gevreği, kahvaltılık gevrek
3287
araba, at arabası, araba ile taşımak
3286
kıyma, ince doğramak, kırıtmak
3285
bekçi, hademe, bakıcı
3284
yavrular, döl, ürün
3282
sırf, düpedüz, dik; sapmak
3281
şike, aldatma
3280
çıkıntı, pencere pervazı
3279
saha, zift, perde, eğim; kurmak
3278
tuhaf, özgün; özel eşya, ayrıcalık
3277
sly
sinsi, kurnaz, muzip
3276
pup
delikanlı, yavru köpek; yavrulamak
3275
su birikintisi, gölet; sıvamak
3274
sürgün, çekim, filiz; vurmak
3273
nişanlı kimse
3272
budala, aptal; azarlamak
3271
azgın, arsız, kuduruk
3270
vatansever
3269
değerli; aşırı, yapmacıklı
3268
gaf, pot
3243
alt, ast, yan, tabi; emrine vermek
3242
soydaş, akraba, aynı kökten
3241
eski kafalı kimse
3240
suç, kötü davranış
3239
zeki, marifetli, ustaca yapılmış
3238
vicdan
966
hanımefendi
3237
ahbap, adam; çatlamak
3236
par
ortalama, itibari değer; eşitlik
3235
pek, çok; neşeli, şen; ikna etmek
3234
kucak, göğüs, bağır
3233
vay canına
3232
alıkoymak, mahrum etmek
3231
elinde olmadan, kaçınılmaz bir şekilde
3230
rötar, gecikme, yavaşlık
3229
bırakmak, ayrılmak
3228
üretmek, oluşturmak; yumurtlamak; döl
3227
entrika, dalavere; ayartmak
3226
kafir, gavur, imansız
3225
bulaşıcı, salgın
3224
sızlanma, ağlamak
3223
sade, sırf, tam
3222
başa çıkmak, uğraşmak
3221
dayanma gücü, canlılık
3220
deli
3219
219 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme