Wordset: Play
    
tuvalet, lavabo
aforoz etmek
göndermek, indirmek, sürgün etmek
belirtmek, göstermek, ifade etmek
baharat, çeşni, sos
jug
sürahi, çömlek; şakımak
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
baş dönmesi
yamyam, yamyamlıkla ilgili
bastırmak, önlemek, içine atmak
taklit etmek, canlandırmak, kişileştirmek
kişneme
gergedan
ağıt
dengelemek, yer değiştirmek
yaltaklanma, dalkavukluk, pohpohlama
kuruluş, kurum, şirket
lehçe, ağız, diyalekt
önsöz; giriş yapmak
ani, beklenmedik, sarp
kat, kıvrım, büklüm; katlamak, sarmak
çaydanlık, ibrik
noktalama işaretleri, lafa karışma
oğul, sürü, yığın; tırmanmak, toplanmak
şehriye, erişte, budala, kafa, saksı
nab
yakalamak, kapmak
fantezi, hayal; düşlemek; süslü; moda
polis memuru
çeyiz
patlama, uğultu; ani artış; gümlemek
çekişme, tartışma, iddia, kavga
göstermek, belirtmek, işareti olmak
hayali, uydurma, imgesel
dul, dul kadın
buzdolabı
çan kulesi
farzetme, sanı, taslama
papağan
kamarot, kahya, erkek hostes
milin sekizde biri
sollamak, yetişmek, bastırmak
arka, geri; yetiştirmek, büyütmek
susturmak, susmak
hanımefendi
öneri, plan, mesele; teklif vermek
kurtçuk, heves, arzu
alabalık; alabalık tutmak
kazan, su ısıtıcısı
silkinme, sendeleme; sallanmak
mezbaha, kesimevi
kanepe, şezlong
adi, değersiz, küçümsenen
beslemek, değer vermek, bağrına basmak
paket, paket servisi olan restoran
dal, ağaç dalı
madde, fıkra, cümlecik, bent
koşmak, kaçma, tüyme
terbiyesiz, küstah, saygısız, yersiz
ayırmak, seçmek, farketmek, anlamak
kız, kız arkadaş
ilçe, kasaba, kent
tire, tire koymak
ünlem, nida
zamir, adıl
edat, ilgeç
sıfat, tabi, biçimsel, önad
dolandırıcı, sahtekâr; kıvırmak
dalavere; dolandırmak, hile yapmak
dakik
deniz, savaş gemisi
acıkmış, çabuk kızan, aşırı hassas
egemen, bağımsız, yüce; hükümdar
vestiyer, gardrop
kısa pantolon
sevecen, çekici, cazip
nezaket, incelik
büyük ikramiye, büyük şans, pot
burjuva, kent soylu
züppe
zahmet, uğraş, emek, sıkıntı; didinmek
bilgiçlik taslayan, ukalâ
ön ad, isim
mendil
taşlaşmak, donakalmak
kötü koku, buğu; pis kokmak, tütmek
zayıf, güçsüz, cılız, çelimsiz
kendini beğenmiş, görkemli
iğrenç, çirkin, kötü
mikrop, virüs, tohum; filizlenmek
vurulmak, tutulmak, yakalanmak
acımasızca, vahşice
diksiyon, hitabet
ada, adacık
ape
maymun, taklitçi; taklit etmek
kaba, bayağı, adi, basit
çıkıntılı, dışa çıkık
pelerin, burun, kap
çanak çömlek
düşkün, seven, abartılı
nag
dırdır etmek; dırdırcı tip, ihtiyar at
araç gereç, malzeme; donatmak
sterlin, pound, çiğnenen şey
deneme, cümbüş; vurmak, çarpmak
nergis, fulya
esinti, meltem, rüzgar; dalıvermek
parıltı, ışıltı; göz kırpmak, parlamak
aydınlık, parlak, açık
dostane, barışçıl, dostça
ağaçkakan
okumuş, okur yazar, aydın
kıyafet, kılık; giydirmek
bastırmak, bozmak, ezmek
rezil, adi, aşağılık
uydurmak, karıştırmak
rahatsız etmek, musallat olmak
soyguncu, haydut
putları kırmak, gerçeği göstermek
havari, öncü, lider
mektup, name
ferman, bildiri, yazılı emir
kalıntı, eski şey, içki mahmurluğu
vurulma, sevdalanma
gezici, göçebe, seyyar
yurttaş, vatandaş
manastır
sığınmacı, ilticacı, dönen kimse
sığınma, iltica, barınak, himaye
ahmak, eşek herif, erkek eşek
ciddiyetsizlik, düşüncesizlik, hoppalık
eşlenik, çift, karşılıklı; birleşmek
itibar, yüksek mevki
coşku, heyecan, heves, şevk
erkeksi, erkekçe, güçlü, enerjik
peni, sent
isteksizlik, gönülsüzlük, keyifsizlik
pirzola, doğrama, kesmek
kadınsı, dişil, dişil kelime
eril, erkeksi, erkek
deli, çatlak
kabak, ezme, bastırmak
grev, vuruş, vurmak
sevinmek, keyiflenmek
bağırsak
canlandıran, neşelendirici
fiş, makbuz, belge, kefil
nil
sıfır, hiç
ısırmak, otlanmak; dişleme, kemirme
zorla sokulmak, izinsiz girmek, davetsiz gelmek
çekmek, çizmek, germek; kura, çekiliş
çekiliş; payango çekmek
emekli, pansiyoner, yatılı okul öğrencisi
aşk, aşık, tutkun, aşkla ilgili
kaçmak, sevgilisi ile kaçmak
boyun eğdirmek, yenmek, zaptetmek
atılmak, girişmek, yüklemek
kuruluş, girişim, atılım, cesaret
kreş, anaokulu, yuva, fidanlık
alt, aşağı, değersiz; ast olan kimse
kapalı, dahili, ev içi
damat, güvey
yırtmaç, kesik; yırtmak, kırbaçlamak
ince ruhlu, düşünceli
müfredatla ilgili
çılgın, ilginç
pea
bezelye
ek, ilave, tamamlayıcı; eklemek
çavuş, astsubay, komiser muavini
şiddetli, sert, zorlayıcı
savaş, çarpışma; dövüşmek
kerata, afacan, serseri, rezil
yonca
bastırmak
komik, gülünç, tuhaf
parçalamak, ezmek, vurmak
mısır gevreği, kahvaltılık gevrek
araba, at arabası, araba ile taşımak
kıyma, ince doğramak, kırıtmak
bekçi, hademe, bakıcı
yavrular, döl, ürün
sırf, düpedüz, dik; sapmak
şike, aldatma
çıkıntı, pencere pervazı
saha, zift, perde, eğim; kurmak
tuhaf, özgün; özel eşya, ayrıcalık
sly
sinsi, kurnaz, muzip
pup
delikanlı, yavru köpek; yavrulamak
su birikintisi, gölet; sıvamak
sürgün, çekim, filiz; vurmak
nişanlı kimse
budala, aptal; azarlamak
azgın, arsız, kuduruk
vatansever
değerli; aşırı, yapmacıklı
gaf, pot
alt, ast, yan, tabi; emrine vermek
soydaş, akraba, aynı kökten
eski kafalı kimse
suç, kötü davranış
zeki, marifetli, ustaca yapılmış
vicdan
hanımefendi
ahbap, adam; çatlamak
par
ortalama, itibari değer
pek, çok; neşeli, şen; ikna etmek
kucak, göğüs, bağır
vay canına
alıkoymak, mahrum etmek
elinde olmadan, kaçınılmaz bir şekilde
rötar, gecikme, yavaşlık
bırakmak, ayrılmak
üretmek, oluşturmak; yumurtlamak; döl
entrika, dalavere; ayartmak
kafir, gavur, imansız
bulaşıcı, salgın
sızlanma, ağlamak
sade, sırf, tam
başa çıkmak, uğraşmak
dayanma gücü, canlılık
deli
219 items.
Contact - About - Help - Switch Theme