Wordset: Play
     
köri, acılı hint baharatı, acılı hint yemeği
7299
alçaltmak, küçük düşürmek
7298
bütünselci, bütünsellikle ilgili
7293
doku, yapı
7292
kaba, adi, bayağı, kalitesiz
7291
ayin
7290
depo, hazne, birikim; baraj
7278
solungaç; çene altı
7273
kullanmak; çaba sarfetmek; uygulamak
6641
dumanlı sis, kirli hava
1003
kazazade, kayıp
2319
işsizlik parası
3789
başka
3788
fare,korkak
3787
ihtimal
3786
sakatlıklar
3785
son,enson
3784
ifadeler
3783
önyargı, zarar
3782
özel,belirli
3781
tedavi
3780
yarış,ırk,soy
3779
selamlar
3778
işçi, çalışan, personel
3777
işverenler
3776
yasaklamak
3775
dahil
3774
hazırlık
3773
hazırlamak
3772
süreç
3771
gurur
3770
gururlu, kibirli; onurlu
3769
görünüm
3768
nitelemek
3767
sipariş; düzen, nizam
3765
telaffuz
3764
bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak
2645
karşı koymak, direnmek
2646
yıkamak
2648
geçmek
2649
gönüllü olmak
2650
yeniden hayata döndürmek
2651
doğruluğunu kanıtlamak
2652
onaylamak
2654
kullanmak
2655
yükselmek
2657
güncelleşmek
2658
birleşme
2661
meydana çıkarmak
2659
üç kat artmak
2662
göndermek
2656
tercüme etmek
2660
uyarlamak
2665
sıkılaştırmak
2669
güçlendirmek, desteklemek, sürdürmek
2666
desteklemek
2670
özetlemek
2667
yapı, bünye, bina
2671
çözmek
2664
katılaştırmak, katı hale getirmek, sağlamlaştırmak
2663
yeniden yazmak
2672
yeniden canlandırmak
2673
yanıtlamak
2675
araştırmak
2676
istek,talep
2677
tavsiye etmek
2680
yayınlamak
2678
engellemek
2682
yönetmek
2683
algılamak, hissetmek, sezmek
2685
icat etmek
2689
sınırlı olmak
2690
garantilemek,sigortalamk,temin etmek
2687
73 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme