Wordset: Play
    
köri, acılı hint baharatı, acılı hint yemeği
alçaltmak, küçük düşürmek
bütünselci, bütünsellikle ilgili
doku, yapı
kaba, adi, bayağı, kalitesiz
ayin
depo, hazne, birikim; baraj
solungaç; çene altı
kullanmak; çaba sarfetmek; uygulamak
dumanlı sis, kirli hava
kazazade, kayıp
işsizlik parası
başka
fare,korkak
ihtimal
sakatlıklar
son,enson
ifadeler
önyargı, zarar
özel,belirli
tedavi
yarış,ırk,soy
selamlar
işçi, çalışan, personel
işverenler
yasaklamak
dahil
hazırlık
hazırlamak
süreç
gurur
gururlu, kibirli; onurlu
görünüm
nitelemek
sipariş; düzen, nizam
telaffuz
bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak
karşı koymak, direnmek
yıkamak
geçmek
gönüllü olmak
yeniden hayata döndürmek
doğruluğunu kanıtlamak
onaylamak
kullanmak
yükselmek
güncelleşmek
birleşme
meydana çıkarmak
üç kat artmak
göndermek
tercüme etmek
uyarlamak
sıkılaştırmak
güçlendirmek, desteklemek, sürdürmek
desteklemek
özetlemek
yapı, bünye, bina
çözmek
katılaştırmak, katı hale getirmek, sağlamlaştırmak
yeniden yazmak
yeniden canlandırmak
yanıtlamak
araştırmak
istek,talep
tavsiye etmek
yayınlamak
engellemek
yönetmek
algılamak, hissetmek, sezmek
icat etmek
sınırlı olmak
garantilemek,sigortalamk,temin etmek
73 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme