Wordset: Play
     
uçurum, sarp kayalık
4792
ima, dokundurma, kinaye
7823
indirim, ıskonto; iade
7575
emin; hayat dolu, neşeli
8694
hızla döndürmek, çevirmek
7963
ağızlık, hortum başı, ibrik ağzı
7463
vazgeçmek, bırakmak
8209
haciz, icra; vergi koymak; zorla toplamak
8233
kullanmak; çaba sarfetmek; uygulamak
6641
buruşturmak, kırışmak; çökmek
8160
çalışkan
4885
panzehir, çare
7705
gösteri, temsil, oyun; görünüm, manzara
7386
bakım, onarım; koruma; nafaka
7993
küstahlık, saygısızlık; aşağılama
8295
yükseltmek; kaldıraç
714
ufalamak, parçalamak; harap olmak
7702
söndürmek, dindirmek, bastırmak
7655
kötü durum, ciddi durum; söz vermek
8180
tekdüze, monoton, sıkıcı
8137
yasaklamak; kanun kaçağı, haydut
7387
huysuz, ters, somurtkan
7638
cisimlenmiş, vücut bulmuş
8208
ayrıştırmak, damıtmak, saflaştırmak
7529
çarpıntı, sarsıntı, titreme, ürperme
7483
peltek konuşmak, telaffuz edememek
7437
sakatlama, bozma
8034
sağ salim, kazasız belâsız, masrafsız
7930
hak edilen ceza
8012
ağır ilerlemek, ağır yürümek
7822
gizli, saklı; ötedeki, sonraki
8290
karanlık, hüzünlü, loş
6631
krema; vanilyalı sos
8192
seçkin, güzide, ünlü; sivrilmiş
8182
ud; ud çalmak
7791
düşmanlık, kin, husumet
7392
karşılıklı olarak; tersine
8131
korkunç
8005
tadını çıkarmak
8104
gözlük
7520
ayçöreği
7436
at, savaş atı, küheylan
7390
porsuk; rahat vermemek, kızdırmak
7393
çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
6915
cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
6341
yutmak; ezberlemek; kırlangıç
6580
kanepe, divan, sedir; ifade etmek
3998
güçlükle; henüz, ancak
910
uyum, anlaşma, uzlaşma
5435
neden olmak, yol açmak
5438
iptal etmek; hiçe saymak
1224
son; sürmek, devam etmek; dayanmak
5429
uzun; çok istemek
5430
saymak, hesaba katmak
5415
durum, husus; dava; kılıf, kutu
5413
yönetmek, idare etmek, hükmetmek
5433
hak etmek; addetmek; derece; oran; kur
276
ithal etmek, belirtmek
5423
içindekiler
8004
zik zak çıta, kol şeridi
8006
övmek
4387
çetin bir tecrübe; çile
2491
pazartesi
2978
niyet, maksat, meram, kasıt
971
ortaya çıkmak, belirgin olmak
1481
merhamet, acıma
2601
zengin
4401
yumuşatmak, hafifletmek
2562
parça
4872
sakinleşmek; hoşça vakit geçirmek
4853
kabul etmek
4854
eleştiri
4855
teklif, öneri, tavsiye, fikir
4850
affetmek
4851
zorunluluk, yükümlülük; ödev; senet
4849
düşünmek
4846
korkunç, berbat, kötü
4848
hararetli
4852
bildirmek, öğüt vermek
4843
aciz
4844
çalışır
4842
düzeltmek, doğru
4841
sadece, henüz, şimdi; adil
4840
kesinti
4838
amaç
4837
haklı çıkarmak/göstermek
4835
öfke, huy, ruh hâli
4834
kaybederek
4833
harfi harfine, kelimenin tam anlamıyla
4830
use
kullanım; kullanmak; fayda
4831
kadar, dek; kasa; toprağı sürmek
844
dayanak
1470
katılımcı
4467
yakalanmak, yakalar
1188
yapı, bünye, bina
2671
garantilemek,sigortalamk,temin etmek
2687
yönetmek
2683
işsizlik parası
3789
sakatlıklar
3785
son,enson
3784
başka
3788
ihtimal
3786
fare,korkak
3787
ifadeler
3783
özel,belirli
3781
tedavi
3780
selamlar
3778
önyargı, zarar
3782
işverenler
3776
işçi, çalışan, personel
3777
yarış,ırk,soy
3779
hazırlık
3773
hazırlamak
3772
dahil
3774
yasaklamak
3775
görünüm
3768
gurur
3770
sipariş; düzen, nizam
3765
nitelemek
3767
gururlu, kibirli; onurlu
3769
süreç
3771
algılamak, hissetmek, sezmek
2685
telaffuz
3764
araştırmak
2676
yeniden yazmak
2672
sendeleyen, sallanan
2148
kır evi, kulübe
1570
ne kadar
862
birkaç, farklı
930
atmak, fırlatmak
972
her zaman
859
çimento; zamki tutkal; sağlamlaştırmak
312
zedelenebilir, savunmasız
16
kocaman, büyük
1749
otlak, çayır; gütmek
1212
135 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme