Wordset: Play
     
perçin; bağlamak, perçinlemek
158
terlemek; ter; zor iş
610
söyleyebilmek, söylemeye cesaret etmek
7680
sonuç, akıbet
6522
çok ufak
7632
cinsiyet ayrımı yapan kimse
7860
uygun bulmamak, protesto etmek
7847
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
6647
aklından çıkmamak; dadanmak
1923
idrar kesesi, mesane
7678
meal, öz, ana fikir, özet
2367
gergin, sinirli, telaşlı, tutucu
7861
imdat işareti, yardım sinyali
77
pelerin, burun, kap
3388
vazgeçmek, feragat etmek, ertelemek
5029
pırasa
7811
koğuş; servis
638
gizli, el altından yapılan, gizli kapaklı
7401
alt, ast, yan, tabi; emrine vermek
3242
mektup, name
3366
buz pateni alanı, paten sahası
7628
kavgacı, savaşçı
1202
bulaştırmak, lekelemek; leke, kir
7742
ud; ud çalmak
7791
mani, kısa ve basit şarkı
7817
zayiat, fire, hizmet dışı kalma
7788
koşmak, tırmanmak; incik, bacak
7758
peni, sent
3342
belirgin, dikkat çekici, göze çarpan
4710
bağırsak
3333
hamle yapmak, saldırmak
5139
alçak, değersiz, adi, rezil, pis
4596
az miktar, biraz
5111
gümrük
4910
yatkınlık, eğilim
7728
yapı, mizaç, tavır; kural
128
onay, tasdik; izin; yaptırım; onaylamak
7708
aralıklı, kesik kesik
7738
kabul etmek, itiraf etmek
7837
borç, zimmet
7002
zorla yürümek; yorucu yürüyüş
3403
suçluları iade et(tir)mek
4935
zıplamak, sektirmek; geri dönme
741
tek, yegane; ayak tabanı; pençe vurmak
4603
sekmek, zıplamak
7761
aşağılık kimse; sümük
257
sızı, sızlamak, çınlamak, telaş
4543
anlaşmak, uyuşmak, hemfikir olmak
4559
rica etmek, yalvarmak, dilemek
7703
solmak, güçten düşmek
7707
aptal, ahmak, kıl tip
5195
atışmak; ağız kavgası, münakaşa
4812
öneri, plan, mesele; teklif vermek
3469
maruz kalmak, uğramak, tutulmak
5134
helezon; burgu; salyangoz
7833
çömlekçi; oyalanmak, vakit geçirmek
7829
hile, üçkâğıt, entrika
7724
giriş, antre; başlangıç yemeği; giriş müziği
7622
eğrilik, kavislenme
7834
göstermek, işaret etmek; atamak
6573
çığırtkan
4534
tünemek, konaklamak, gecelemek; tünek
3707
dikensiz kaktüs
5212
fakir, muhtaç, yoksun
7669
hobi, merak, uğraş
7723
çırpınma, kasılma, sarsıntı
7935
yankesici
1604
içilebilir; meşrubat
4967
soğutmak, yabancılaştırmak
6698
tehdit, tehlike; tehdit etmek
7933
kabuk, deri, dış yüzey
7710
feshetmek, iptal etmek, geçersiz kılmak
7648
uyarmak, ihtar etmek
7900
hayalet, ajan, casus; ürkütmek
1752
tahmin etmek, değer biçmek
6008
züğürt, meteliksiz
7870
genel af, af
7048
şamata, curcuna, gürültü
7041
ehil, usta, erbap, uzman
3684
örnek, ibret verici
4823
geri tepme, yansıma, yankı, tepki
7698
sunak, kurban kesme yeri; mihrap
7222
kargaşa,gürültü, hengâme, telaş
7674
eğri, yamuk; çarpık
7683
aksesuar; yardımcı, suç ortağı
5322
peltek konuşmak, telaffuz edememek
7437
uğraşmak, çabalamak, gayret etmek
5335
çabuk öfkelenen, sinirli, huysuz
4481
berbat, perişan, sefil, bitkin
3547
kubbe, örtü, paraşüt, saçak, gölgelik
5391
tekerlekli kriko; kamera aracı
7566
çirkin, iğrenç, korkunç
7667
şal deseni
7673
ağzından kaçırmak, aniden söylemek
7693
batırmak, dalmak
2333
dikkatli inceleme
6483
ağaçlık, koru
311
çılgın, ilginç
3298
acil, ivedi
7646
şehirle ilgili, kentsel; yurttaşlıkla ilgili
4591
enginar
7884
oburca yemek, yalayıp yutmak
5019
yetersiz, az, kıt, zayıf, yavan
7682
kumaş pantolon; fitilli kadife
7672
akciğere ait; akciğeri etkileyen
7676
monolog, kendi kendine konuşma
4793
kendini beğenmiş
7643
tuzak kurmak; kapan; trampet kirişi
7657
yap
havlamak; saçmalamak; gevezelik
7665
kökünden sökmek, imha etmek, yok etmek
4598
takip etmek; tazı, av köpeği
4945
belli bir gruba hitap eden; özel, gizli
7664
yeşilaycı, içki içmeyen, içki karşıtı kimse
7645
tartışma, kavga
2215
özlü; güçlü; saçma; romantik
5211
bir sonuca varmak
5996
yangın çıkaran, kundakçı, kışkırtıcı
7242
biriktirmek, yığmak
355
örtü; gizlemek
1963
birlikte gelmek, eşlik etmek
6057
iptal etmek, feshetmek
4971
dosya; eğe; sıralamak; kayda geçirmek
6364
sefalet, yoksulluk, acı
6442
kamış, sopa; dövmek
4616
yapışkan tip; kabuklu deniz hayvanı
7372
enlem; hoşgörü, tolerans, serbestlik
173
açık kapı, kaçamak
2332
par
ortalama, itibari değer; eşitlik
3235
sendelemek; sürçme
1956
ani, beklenmedik, sarp
3500
çetele, hesap; sayım yapmak
7356
çelik, çelik gibi; sertleştirmek; katı, duygusuz
253
huzurunu kaçırmak, rahatsızlık vermek
7451
çekicilik, cazibe; baştan çıkarmak
7733
hatalı, yanlış; maceracı; serseri
7704
dikiş, dikiş yeri, bağlantı yeri
7546
acı, üzüntü, dert
6799
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
4667
acele etmek, telaş
3357
kızak, takoz; kaymak, patinaj yapmak
7418
büyülemek, şaşırtmak; ipnotizmayla uyutmak
7359
karıştırmak; düzensizlik, karmaşıklık
7663
köpüren, köpüklü
3309
portresini yapmak, tasvir etmek
6073
azimli, kararlı
884
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
7101
sabit ücret, geçiş parası; vergi vermek
4520
sade, sırf, tam
3222
fincan tabağı, çay bardağı tabağı
6837
önermek
7313
çekinmek, kaçınmak; korku
7593
gulyabani, cin
4994
esinti, meltem, rüzgar; dalıvermek
3380
ahlaksız, kötü, fena, berbat, haince
5196
nilüfer çiçeği
7636
sosyal haklardan yoksun
4934
obur; ağzının tadını bilen
4751
birleşme, toplanma; anma toplantısı
4266
patlama, uğultu; ani artış; gümlemek
3485
acayip, tuhaf, garip
4948
başlangıç, başlama
5078
üretmek, çoğaltmak, propaganda yapmak
3597
ayıltmak; yaşama döndürmek; diriltmek
266
ilintili, ilişki, bağıntı
4509
kuru, kurak, çorak
4818
örnek, numune; çekim örneği; dizi
7571
döllemek; hamile bırakmak
1833
geçici, kısa süreli, süreksiz
7612
müphem, şüpheli
2599
erimek, buzları çözülmek
7591
sert, hoşgörüsüz
3265
özetlemek, tekrarlamak; kaplamak
7256
yaban öküzü, bizon
2799
duyurmak, ilan etmek, bildirmek
3626
tanımlama, tasvir, betimleme
7493
delmek; patlama
2011
yine de, -e karşın, -e rağmen
5257
nap
uyuklamak, kısa uyku
2098
hafif renk, az miktar, iz, belirti
4621
makara, bobin; sarmak, dolamak
7732
başlangıçta var olan, ilk, en eski
7613
rug
kilim, halı
4003