Wordset: Play
     
yorumlamak, değerlendirmek
5983
güvenilmez, belirsiz, tutarsız
6880
acı, dokunaklı, keskin
5993
bolluk, çokluk, zenginlik
6966
sığınak, barınak, liman
5546
endişeli, korkulu, kaygılı
6393
fethetmek, almak
6167
fena halde, ağır şekilde
6511
para yardımı yapmak, mali destek sağlamak
8777
ün, şöhret, ad, isim
6906
barınak, sığınak; korumak, barındırmak
950
iğrenç, berbat, tiksindirici
6940
belirsiz, şüpheli, kararsız
6688
müjdeci, haberci, ata
6951
son teslim tarihi, zaman sınırı
6342
nitelikli, uygun, geçerli
6527
ıskelet, çatı, yapı, çerceve
6531
ilerlemek, devam etmek
6021
kafa karıştırmak, şaşırtmak
6657
görmezlikten gelmek
6817
uykulu, uyuşuk
13351
rastlamak, denk gelmek, uymak
6557
yenilgiyi kabul eden, bozguncu
13345
bu arada, aynı anda, iken
6503
filo, bölük, süvari birliği
13335
hoşnut etmek, memnun etmek
6534
itmek, ileri sürmek
10717
ahlaksız, vicdansız
13332
kabakulak
13331
tortu, çökelti, telve
6478
işgüzar, yarı resmi
6587
inatçı, dik kafalı, zorlu
7133
kurtuluş, kurtulma
7086
müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
7127
güvenilir, emin, inanılır
5751
önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
6313
anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
5774
öz, en özlü kısım, özünün özü
7063
kibar, nazik, ince, saygılı
7084
güvenli, emin, kuşkusuz
6005
aracı, aracılık eden
8463
saldıran, saldırgan, hakaret eden
6847
kıdem, öncelik
5847
ilgili, meraklı
6473
fikir, görüş, kavram
5703
tohum, çekirdek, tane
6859
karıştırmak, güçleştirmek
5981
dikkat etmek, bakmak
5739
aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
6931
ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
6177
olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıradışı
6108
yenilikçi, çığır açıcı
8432
son derece, berbat bir şekilde, aşırı
6388
sonra, ondan sonra
6347
nem, rutubet
6784
demirlemek, demir atmak
6725
özellik, nitelik; dayandırmak, atfetmek
8827
taşlamalı, yerici, hicivli
7009
kalacak yer sağlamak, yerleştirmek
6394
baştaki, baş, ilk
5986
hata yapmak, yanılmak, sürçmek
6775
buharlaşmak, buharlaştırmak
6642
rafine etmek, arıtmak
6453
ezici, tahrip edici, yıkıcı
6267
kararlaştırmak, belirlemek
5528
içten, samimi, candan
6850
boş vakit, uygun zaman
6249
tartışmalı, tartışmaya yol açan
5827
önceden görmek, geleceği görmek
6003
kekelemek, kekeleyerek söylemek
6474
duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik
6938
anlama, kavrama, kaldırma
6661
vasıtasıyla, madem ki
8856
uzatmak, süresini uzatmak
7110
masraf, harcama
5793
şahsi, kendi; bir bir, sırasıyla
11962
doğuş, yaratılış, köken
6972
yalıtmak, izole etmek, tecrit etmek
6899
benzer, eş, emsâl, karşılık
6337
bitirmek, sonuçlandırmak
5898
paha biçilmez, çok değerli
9450
tozlaşmak, polen yaymak
11948
çarpmak, fırlamak, ses yapmak
7116
yöresel, bir yere özgü
11869
çeşme suyu
8927
burun, genizden gelen
6894
dikdörtgen şeklinde
11867
kazıp çıkarmak; ortaya çıkarmak
11865
cila, vernik; verniklemek
11864
kaynaklanmak, meydana gelmek
6274
işçi, çalışan, personel
3777
cahil, okur yazar değil
9246
birden artmak, fırlamak; havai fişek
11861
teşhis, tanı, belirtme, gösterme
10473
genel, evrensel
11859
baştan başa, boyunca, süresince
11858
doğum izni
11857
annelik; gebelik
11856
demografi, nüfusbilim
11853
yüzünden, -den dolayı
11852
dikkatli, özenli, itina
11851
yenilikçi
11850
aynı, tekdüze; düzenli; üniforma
11849
kapsamak, kuşatmak
8889
yön, taraf, yüzey
11848
safrakesesi taşı, safra taşı
11828
devretmek, miras bırakmak
11827
kutsal kabul etmek; mabede koymak
11826
aşırı, ölçüsüz, dengesiz
11824
uğursuz, meşum, talihsiz
11823
hoşgörülü, merhametli, şefkâtli
7017
gıpta etmek, imrenmek, gözü kalmak
6326
şımarık, arsız
6201
karşılaştırmak, mukayese etmek
5765
acımasız, merhametsiz, insafsız
6981
maya, köpük, coşku
6902
bol olmak, çok olmak, dolu olmak
6942
zahmete değer, uğraşmaya değer
10169
sözleşme; büzülme; hastalık kapmak
5792
geri çekilme, dönüş, gerileme
6928
cereyan, hava akımı
6754
sürekli, aralıksız, daimi
6658
uğraş, iş, meşguliyet
5988
dedikodu yapmak, çene çalmak
6808
kâtip; tezgâhtar
6542
ateşlemek, patlatmak; salmak
5953
uzatmak, germek, yaymak
6174
hatırlayan, anan, hatırlatan
6865
uymak, uyumlu olmak
6369
özür, mazeret, savunma
6719
doğurgan, çabuk üreyen
6330
kulak misafiri olmak, kulak kabartmak
6856
ilerleyen, gelişen; aşamalı, kademeli
9210
koy, körfez; giriş, ağız
9209
bulaşık yıkama; el yüz yıkama
9208
olmasa, olmasaydı
9207
korkutmak, ürkütmek
7008
taslak; para çekme; askere alma
6539
acı, dert, keder, üzüntü
7073
baş, ana, en üst rütbeli
5767
yer ayırtma; şart, koşul; şüphe
6651
doğu; yöneltmek, yönlendirmek
9168
komplo, entrika, fesat
6215
bilimsel inceleme, tez, deneme
9120
açısından
8980
ışın; demet, hüzme; parlamak; direk, kiriş
6545
üst, üstün, yüksek
6096
yaymak, dağıtmak; dağınık
6984
gözünde canlandırmak
6184
kaçınma, atlatma, kurtulma
9042
tutulmak, moda olmak; anlamak
5832
mıknatıs
6218
yıldırmak, caydırmak
5520
açıklama, hesap
5468
yetersiz, eksik
5930
ertelemek, oyalanmak, ağırdan almak
8664
hasta; sabırlı
4162
dolayı, yüzünden
6373
nedeniyle, -den dolayı
8663
gemici
8660
portre, vesikalık fotoğraf
6216
kesilme, bozulma, parçalanma
6526
türetmek, kaynaklanmak
6297
kazanmak, elde etmek
5800
önyargılı, yanlı, etkilenmiş
8473
toplam, bütün; birleştirmek, toplamak
8407
benzetim, taklit
8434
tepe, doruk
8489
bölen; payda
8421
devlet desteği, para yardımı
6979
şişman, obez
8460
yanma, tutuşma
8435
engel, sakınca; vergi iadesi
6238
zirve, doruk, tepe
6222
kenara koymak, biriktirmek, kaldırmak
6997
para, para ile ilgili, parasal
6083
oluşturmak, bestelemek
5980
edebi kültür, okuryazarlık
8376
özümlemek, sindirmek, özümsemek
6992
insan eliyle yapılan şey
8375
nişastalı, karbonhidratlı
6826
hafife almak, küçümsemek
6986
batıl inanç, hurafe
6926
yığın; kümelenmek
8361
saygılı, düşünceli, nazik
6365
tasarlamak, düzenlemek
5568
gelişmek, büyümek
6015
başucu, zirve, doruk
8350
kabul etmek, razı olmak
6546
kısaltmak, özetlemek; azaltmak
8349
kabullenmek, razı olmak, katlanmak
8348
öfkeli, kızgın, sinirli
8347
baş, ilk, en önemli
1165
başkaldırmak, isyan etmek
6903
bakan, vekil
5533
koşul, durum, olay
5805
tamamlamak
6889
kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
6769
kota, kontenjan, pay
6869
gün batımı, güneşin batışı
6619
antika, eski sanat eseri
6939
eski, çok eski
5579
heykel, heykelcik, heykeltraşlık
6862
eve ait, ailevi, iç, yerli
5777
rahatsız etmek, zahmet vermek
5817
başarılı; müreffeh; zengin
904
takdir etmek, değerini bilmek
5769
itiraf etmek, kabullenmek
6790
özne; konu; mecbur etmek
5510
büyük, önemli, başlıca; branş; binbaşı
5424
iş, uzmanlık alanı, meslek
5571
izlemek, izinden gitmek; iz, ipucu; zerre
5972
düzenlemek, kullanmak, ikna etmek
6685
oyuk, çukur, boşluk
7022
çeşit, tür
6810
arıza, bozulma
6692
açık, belirgin, aşikâr
6639
boş, nafile, beyhude
6532
etkileşim, birbirini etkileme
6248
suçlu, zanlı, sanık
6504
güç, yaşama gücü, kuvvet
7118
kusur, arıza; sığınmak; terketmek
5979
meslektaş, iş arkadaşı
5556
zenginlik, refah, bolluk
6033
lay
yerleştirmek, sermek
5592
karşın, rağmen
5648
yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
6704
kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
6466
görüşme, mülakat; röportaj yapmak
3938
bölge, yöre
5485
böcek zehiri, zararlı bitki zehiri
6411
kastetmek, üstü kapalı söylemek
6964
duyu, his, algı; heyecan; sansasyon
6379
çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
6258
izin vermek; ruhsat, izin belgesi
6100
konferans, ders; konferans vermek
5727
motor, makine, lokomotif
5494
kurmak, yerleştirmek; saptamak
5474
tanıdık, aşina, yaygın
5929
şipşak, şipşak fotoğraf
6277
ayırmak, bölüştürmek
5926
kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
5763
banliyö, varoş, kenar mahalle
5935
sağlamlaştırmak, pekiştirmek
6787
ruh, can, maneviyat; ispirto; saf alkol
6151
esas, asıl, gerçek
6712
safha, evre, faz, aşama
6198
aya ait
5915
zıt, karşıt, aykırı
5736
çılgınca, delice
6910
şamata, curcuna, gürültü
7041
kabuk
6479
soğutmak, yabancılaştırmak
6698
öncü; öncü olmak, çığır açmak
6384
yeterli, kâfi, yeter
5844
önce gelmek, önce olmak
6486
yan anlam, çağrışım
6853
deniz kazası, gemi enkazı
6958
zihinsel, akılsal; kaçık, deli
5885
dosya; eğe; sıralamak; kayda geçirmek
6364
sefalet, yoksulluk, acı
6442
ruh, akıl
7012
güven, inanç, itimat
6409
teşvik etmek, özendirmek
6378
yukarıda, tepede, havada
7043
kenar, uç, ağız
6052
zorlama, baskı, zor
6513
boy, cüsse, hacim, yığın; çoğunluk
6206
ağır basmak, daha ağır gelmek
7069
başlatmak, neden olmak
7051
davranmak, hareket etmek
5888
bereketli, verimli, zengin
6638
açmak, toplamak, temizlemek
6700
rahatsız etmek, sinirlendirmek
5889
tahmin etmek, değer biçmek
6008
genel af, af
7048
tam, tüm, etraflı, kapsamlı; önlük, tulum
6300
telefonu bağlamak, bağlamak
7072
çevrelemek, kapatmak, kuşatmak
6368
yedek, fazla, boş, az
6071
fincan tabağı, çay bardağı tabağı
6837
acımak, üzülmek, teessüf etmek
6888
ertelemek, sonraya bırakmak
6968
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
6647
davacı, şikâyetçi
7109
meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
5855
manzara
6157
gezi, gezip görme
6861
simsar, komisyoncu, tefeci
7119
sermaye, varlık, hisse senedi, tahvil
5782
ekin, ürün, mahsul; kırpmak
5853
iklim, hava, bölge
5706
poz vermek, tavır takınmak
6065
kazma, hafriyat, kazı
6145
alkışlamak, övmek; beğeni
6579
sezgi, sezi, önsezi
6269
görme, görüş; gözlemek
847
yaygın, genel
5843
klişe, basmakalıp söz
6829
kültürlü, içerikli, bilge; komplike
6017
ağır, acı, şiddetli, keskin
5816
sert, sağlam, zorlu, çetin
6429
ileri, ileriye, beri
6063
alkışlamak, el çırpmak
6696
ındirim, düşürme, azalma
5909
rahatsız etmek, sıkmak, bezdirmek
6553
kavramak, anlamak; emmek, yutmak
6189
çalıştırmak, iş vermek
5502
yerleşim; anlaşma, uzlaşma
6069
uzmanlık, ihtisas
6528
depozito, teminât, emanet; tortu, çökelti
6031
oturmak, ikamet etmek
5943
dinç, dirençli, kuvvetli
6863
cerrahlık, ameliyathane
5936
gerçekleştirmek, başarmak
4424
gökyüze ait, göksel, cennetsel
7021
eksiklik, noksan, yokluk
5591
kıta, anakara
5680
boğmak, boğulmak
5992
dikkatli inceleme
6483
pakt, anlaşma, sözleşme
6223
güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
6584
aşağılayıcı, küçümseyen
7007
ergenlik
6447
hayati, çok önemli
5723
personel, kadro, kurmay
5653
yaramaz, haylaz, edepsiz
6806
esas, temel, ana
5902
ima etme, bulaştırma, içerme
6194
yanlış yönlendirmek, şaşırtmak
6778
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
7101
yalvarmak, yakarmak, dua etmek
6333
yokuş, bayır, eğimli yer
6125
kirletmek, bozmak, bulaştırmak
6786
son, kesin, kati, inandırıcı
6139
karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz
6710
dayanışma, birlik, beraberlik
6962
zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
6225
yürürlükten kaldırmak, iptal etmek
6623
sınır, hudut
6027
hizmet etmek, servis yapmak
5755
göstermek, işaret etmek; atamak
6573
bir sonuca varmak
5996
yaygın, çok bulunan, salgın
6883
keşif, arama
6867
borç, zimmet
7002
şan, şeref, ün, ihtişam
6809
sonuç, akıbet
6522
yıldırmak, hevesini kırmak, cesaretini kırmak
6230
gerilim, gerginlik
6585
besin, gıda, beslenme
6077
geciktirmek, durdurmak
5893
toplantı, kongre; montaj, kurgu
6321
fırsat, ortam, durum, olay
5699
küre
3799
sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
6586
yenmek, aşmak, devirmek
5955
salgın, yaygın
6239
özellikle; sadece, yalnızca, sırf
7455
işitsel, işitme
7454
huzurunu kaçırmak, rahatsızlık vermek
7451
açık, aşikâr, meydanda
7450
yağmalamak, talan etmek
6884
-e gelince
7449
destansı, destan
7448
dengelemek, denkleştirmek
6752
dikkatsizce, yanlışlıkla, kazara
7446
cisimleştirmek, somutlaştırmak
6950
kültürel yapı, ahlâki değer
7445
tarafsız, yansız, adil
6576
benzememek, farklı olmak
5417
tekrar etmek, tazelemek
6472
pata (satranç), çıkmaz
6923
suç işlemek
7091
anket, soru kâğıdı, soruşturma
7064
birlikte gelmek, eşlik etmek
6057
yöntem değiştirme, geçiş
7020
çarpmak, kırılmak, parçalanmak
6362
karışıklık, dağınıklık
5974
anayol, ekspres yol, otoban
6629
ilerlemek, devam etmek; olmak
5923
kabul etmemek, çıkarmak, hariç bırakmak
6971
ertelemek
7025
devam ettirmek, sürdürmek
5833
çarpma, darbe; toslamak; tümsek
179
maruz kalma; teşhir; poz; cephe
6298
iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
6495
kanun, statü, yasa
7076
kanuni, yasal, meşru, resmi
6828
ertelemek, tecil etmek; uymak, boyun eğmek
6887
istemek, talep etmek; iddia etmek
5555
ıtici, antipatik, iğrenç
6907
güverte, üst kısım; deste
438
tarife, gümrük vergisi
5399
biçimsiz, şekilsiz, çirkin
5155
sulamak
5154
(bir taşıtın) içinde, içine
4652
gergin; germek; kip, zaman
3642
nefret etmek, hoşlanmamak
1777
sinsi; sessizce sokulmak, gizlice girmek
321
loş, alacakaranlık
2101
rüşvet; rüşvet vermek; ayartmak
319
korkak, ödlek, alçak kimse
58
çalışkan, hamarat, gayretli
1611
kin, garez, hınç; isteksiz olmak
308
sue
dava açmak, mahkemeye vermek; rica etmek
265
gizlemek, örtmek
547
zarf, belirteç
3343
giderme, uzaklaştırma, nakil, taşıma
3307
kızartmak, kavurmak; et kızartması, rosto
3306
marangoz; doğramacılık yapmak
3305
posta ücreti
3304
köpüren, köpüklü
3309
isim fiil, ulaç
3308
dolandırıcılık; hile; sahtekar
581
aklamak, beraat ettirmek, muaf tutmak
3212
köylü
3201
bakış; bakmak; ilgilendirmek; saygı
3200
tesis; bitki; dikmek
3199
dantel, bağ; bağlanmak
3198
civa
3197
sanki, güya, sözde
3193
kurşun, önderlik, rehberlik
3192
buzul
3191
zorunlu, mecburi
3190
usta, mahir, uzman
3012
parıltı; parlamak
2081
sır vermek, güvenmek
2120
maydanoz
3072
fig
incir
3071
wig
peruk
3070
dye
boya, boyama; boyamak
3069
yemek tarifi, reçete, tarife
3067
belirsiz, kararsız, muğlak
2112
nadiren, seyrek
3039
kısmak, kısaltmak
3031
hemen hemen, neredeyse; gerçekte
3017
kalkışmak, yola çıkmak
3013
rakip, rekabet etmek
3009
kaçmak, uzaklaşmak
3011
uygulamak, tamamlamak
3019
azaltmak, eksilmek, küçültmek
3020
çatal bıçak takımı
3010
ile ilgilenmek; üstesinden gelmek
3015
uygulamak, gerçekleştirmek
3014
kaçınmak, sakınmak
3018
katlanmak, tahammül etmek
3016
mutaassıp, bağnaz; aşırı gayretkeş kimse
2528
yumuşak, balmumu gibi
2426
sallamak, titretmek
2427
gözden kaybolmak, yok olmak
2490
acemi kimse, çırak, yeni başlayan
2402
yıkılmak, yuvarlanmak, düşmek
2461
tug
kuvvetle çekmek
2500
önemsiz
2574
büyük ırmağa dökülen daha küçük bir nehir
2556
yönelme, meyil
2534
bir yandan öbür yana geçmek
2414
işkence, eziyet
2412
yumruk yada sert bir cismin darbe sesi
2433
idareli, tutumlu
2628
koyulaştırmak
2421
sona ermek, son vermek, bitmek
2484
birinin işine karışmak, kurcalamak
2423
aynı zamana tesadüf ettirmek
2614
sanmak, zannetmek, tahmin etmek
2481
yerine geçmek, yerini almak
2627
müteakıb
2510
germek, zorlamak; süzmek; gerilim; soy
2571
yığmak, üstüste koymak
2428
arada sırada başgösteren, vuku bulan
2495
bir yandan bir yana uzanmak
2532
yatıştırmak, dindirmek, teskin etmek
2410
yükseklerde uçmak
2341
saf, halis, bürümcük gibi, bayağı
2594
öldürmek, katletmek
2443
avuçla vurmak
2422
sip
azar azar içmek; yudum
2416
yılankavi, dalgalı
2468
şal
2404
ayırmak, bölmek, koparmak
2480
nöbetçi, nöbetçi asker
2430
dünyevi, lâik
2593
ariflik, akıllılık, zekâ
2629
köye ait, köylü gibi
2408
rol
2460
tehlikeli
2483
gelir
2398
azimli, dayanıklı, direşken
2518
tekrarlamak
2615
ince, kibar, ince zevk sahibi
2493
uzlaştırmak, barıştırmak
2463
ezberden okumak
2558
yalanlamak, delillerle reddetmek
2517
temelinden yıkmak
2630
alelacele, ihtiyatsız; kaşıntı
2487
rasgele, gelişi güzel
2399
maksatsız dolaşmak, dağınık konuşmak
2568
araştırma
2570
bastırmk; yatıştırmak
2592
başarmak, muvaffak olmak
2401
mal sahibi, mülk sahibi
2617
çok derin, engin
2581
prestijli, tanınan
2445
öngörmek, kehanette bulunmak
2436
yaramazlık, şaka, şeytanlık
2446
tehir etmek, ertelemek
2595
gelecek nesiller, soy
2419
düşünüp taşınmak
2457
üst makama müracaat, savunma, rica, mazeret
2576
akla yatkın, makul
2633
merhamet, acıma
2601
çalmak, aşırmak
2405
soğukkanlı, sakin, ağır tabiatlı
2482
karamsar kimse, kötümser kimse
2447
ikna etmek, razı etmek
2459
sürekli olarak, devamlı olarak
2498
tehlikeli
2407
fakir kimse, yoksul kimse
2417
lezzetli, makbul
2572
edepsiz, korkunç, rezilane
2425
çetin bir tecrübe; çile
2491
yemiş bahçesi, meyva ağaçları
2431
söylev, hitabe, nutuk
2400
atlamak, ihmal etmek; yapmamak
2458
engellemek
2429
inatçı, dikkafalı
2448
haberdar olmayarak, unutkan, ilgisiz
2588
vaha, çöl ortasında sulak ve veimli arazi
2545
pis, nahoş, hoşa gitmeyen alçak
2553
en aşağı nokta veya safha
2462
haşur huşur yemek, sesli çiğnemek
2406
lokma
2411
ahmak kimse, aptal kimse
2478
inanılmaz derecede, müthiş
2453
tadilat yapmak
2538
karıştırmak, katılmak
2349
titiz, çok.dikkatli
2397
iki veya daha fazla şirketin birleşmesi
2442
onarmak, tamir etmek
2590
sayfa kenarı
2471
büyük konak, malikane
2547
iftira etmek
2564
ninni
2351
ganimet, yağma
2380
çöp, döküntü, sedye; karıştırmak
2504
topallamak, aksamak
2464
hafif; ışık; yakmak
2475
kaldırmak, yükseltmek
2474
lid
kapak
2374
uzun bacaklı ve zayıf
2378
matem tutmak, biri için ağlamak, dövünmek
2377
çok sık ağaçlı ve vahşi orman
2376
tehlike
2546
sinirlendirmek, kızdırmak, tahrik etmek
2385
hasta kimse, yatalak kimse
2424
cesur, pervasız
2597
iki olay arası
2548
denetlemek, muayene etmek
2634
başlamak, başlatmak
2501
istila etmek, etrafını sarmak, kaplamak
2625
kışkırtmak, teşvik etmek, ikna etmek
2513
ithamname, suçlama
2612
inanılmaz
2506
vukuu yakın ve muhakkak
2473
yaş, rutubetli, nemli
2434
velvele, gürültü
2375
sadakat, hürmet
2583
katliam, büyük insan kaybına uğrayan yangın
2557
hoe
çapa
2373
muziplik, aldatmaca, şaka; gırgır geçmek
2372
boğuk, kısık, boğuk sesli
2613
üstü kapalı söz, ipucu
2371
neşeli ve gürültülü, şen, eğlenceli
2565
kulak vermek, dikkat etmek
2566
telaşlı, yoğun
2512
ağır, yoğun, güç
2537
sisli, dumanlı, puslu, belirsiz
2579
aceleci, çabuk, üstünkörü
2488
haşin, merhametsiz
2552
gelişigüzel, rasgele
2451
el altında
2370
ufak köy, birkaç evden oluşan köy
2381
şikayet etmek, mırıldanmak
2452
el yordamı ile aramak veya yürümek
2606
obur, açgözlü
2413
hedef, amaç
2368
fazla düşünmeden süratli olarak konuşan
2527
meal, öz, ana fikir, özet
2367
filizlenmek, çimlendirmek
2507
hakiki, gerçek
2366
gem
kıymetli taş, mücevher
2365
uzun ve derin yara, bıçak vs. yarası
2521
garnizon
2632
soğuk
2626
üzmek, kızmak, sinirlenmek, endişelenmek
2456
küçük parça, grup, kesir
2508
kuş, kümes hayvanı
2362
sığ nehir geçidi
2383
akılsız, aptal, budalaca
2382
devirmek, devrilmek
2605
ince, seyrek, sağlam olmayan
2415
titrek yanmak, yanıp sönmek
2403
kaçmak, uçup gitmek
2509
düşmanlık beslemek, kavga etmek
2439
nehrin öbür sahiline geçirmek
2360
hayret verici iş, hüner gerektiren şey, beceri, ustalık
2392
büyülemek, cezbetmek
2364
kıtlık, genel açlık
2363
sendelemek, kekelemek, duraklamak
2435
sevinçli, çok sevinen ve övünen
2582
müsriflik, israf; aşırılık, ölçüsüzlük
2637
övmek
2620
detaylı açıklamak, tefsir etmek
2575
istifade etmek, istismar etmek, sömürmek
2465
süresi sona ermek
2608
geniş saha veya meydan
2467
aşırı, fahiş, çok fazla
2585
tükenmiş, yorgun, bitkin
2391
aşmak
2536
tekamül etmek, gelişmek
2450
saygı, hürmet
2489
zorunlu, gerekli, önemli
2342
muhafız sıfatı ile refakat etmek; koruma, eşlik
2449
erozyon, aşınma
2524
kökünden sökmek, yoketmek, mahvetmek
2485
iki manalı, müphem
2636
insafla, adaletle
2621
ayartmak, baştan çıkarmak
2390
artırmak, yükseltmek
2542
takatten düşürmek, zayıflatmak
2437
çalışmak, gayret etmek
2358
yaymak, atmak, neşretmek
2479
acayip, tuhaf
2522
devamlı, sürekli, dayanıklı
2555
zindan, hapishane
2526
iyice ıslatmak, sırılsıklam etmek
2384
uyuklamak, kestirmek
2387
saçmak, yaymak
2610
göndermek
2578
bertaraf etmek, ıskartaya çıkarmak
2622
dağıtmak, terhis etmek
2616
kirli, rengi solmuş
2420
genişlemek, büyümek, gözleri büyümek
2631
tartışma dışına çıkmak, konudan ayrılmak
2454
çekingenlik
2502
sapmak
2560
meydana çıkarmak, farketmek
2520
alay etmek
2389
resmetmek, tanımlamak
2515
çöküntü yapmak, vurarak göçürmek
2600
yıkmak, tahrib etmek
2466
biçimsiz, çarpık, çurpuk
2497
ithaf etmek
2539
iniş, düşüş; kabul etmemek
2586
borçlu kimse
2554
ters ve kısa söz
2350
kusurlu, kabahatli
2388
esrarlı, örtülü, gizli; şifreli
2623
kırıntı, ekmek kırıntısı
2344
ham, kaba, çiğ
2476
şiddetle arzu etmek, yalvararak istemek
2339
geleneksel; alışılmış, bayağı
2529
doğuştan olan
2580
el koymak, haczetmek
2607
tahdit etmek, sınırlamak
2561
affetmek, göz yummak
2354
anlaşma
2394
iltifat, övgü, kompliman
2533
medhetmek, övmek
2496
karşılıklı konuşma, konferans
2511
ikna edici
2357
zorlamak, itaate mecbur etmek
2523
merhamet, şevkat, hoşgörü
2356
el çırpmak, alkışlamak
2348
elma şırası
2541
ahbap, arkadaş
2519
serin, soğuk
2386
derin yarık, kanyon
2505
karışıklık, kargaşa
2535
eti kesip dağıtmak, parçalara bölmek
2355
esir, tutsak; baskı altında olan kimse
2438
katı, hissiz
2477
gizlice çalışan küçük bir grup entrikacı
2346
zorbalık etmek, kabadayı
2418
hayvanca; zalim; canavarca
2549
süpürge
2543
kolay kırılır, kırılgan
2469
nehir veya uçurum kenarı
2618
bardak ağzı, kenar
2494
gürültülü kavga
2525
savurmak, silahı tehditkâr şekilde sallamak
2393
sınırsız, hudutsuz
2569
hudut, sınır
2531
kaya parçası
2544
kızarma, utanma
2345
gaf, hata, falso
2395
tipi
2470
varis, yararlanan kimse
2530
yüksek sesle konuşmak, bağırmak, kükremek
2584
birine elle işaret etmek
2396
barikat, engel, mania
2503
saçları dökülmüş, kel
2359
şaşırtmak, bocalatmak
2602
hırs, tamah
2635
yolunu şaşırmış, doğru yoldan çıkmış
2596
yumuşatmak, hafifletmek
2562
kıymetli vasıf; mal, kıymetli şey
2591
ileri sürmek, ısrar etmek, iddia etmek
2551
suçlamak, itham etmek
2609
uyandırmak, canlandırmak, teşvik etmek
2624
kıymet takdir etme, değer biçme
2563
ayak bileği
2604
geniş, bol, kâfi
2347
hafıza kaybı hastalığı
2587
müphem, şüpheli
2599
davranış olarak soğuk ve uzak
2638
yakın, benzer
2514
yarı açık, aralık
2379
parlak, şaşalı
2619
kışkırtmak, tahrik etmek, rahatsız etmek
2499
atik, çevik, faal
2573
zengin
2603
aşırı derecede sevmek
2559
nefret etmek
2577
suç ortağı olmak
2589
azalmak, küçülmek, sakinleşmek, yatışmak
2598
727 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme