Wordset: Play
     
gala; galasını yapmak
26001
restoran, lokanta
23572
arkeoloji, kazıbilim
23305
alaycı, insani iyiliğe inanmayan
8867
asır, 100 yıl
8618
daha az
9853
çağrı; çağırmak, aramak
10017
onların
8540
-sız, olmaksızın
9745
bizimki
8545
sevgi, aşk; sevmek
23060
bunlar
23059
onları, onlara
8535
eczane, eczacılık
9816
lezzetli, nefis; hoş
9805
ders
9803
denetlemek; kontrol; çek
9802
temiz; temizlemek
9799
off
uzakta; dışarı: kapalı
9734
aşağı, aşağısında
9727
-den, -dan
9730
-dan sonra, ardından
9712
benzemek
6171
yetenek; meslek; davet
22120
danışma, istişare; muayene
22100
suçlama, itham, töhmet
22094
şaşırtmak, sersemletmek
10367
eşit olarak dağıtmak, paylaştırmak
22038
vade; olgunluk, ergenlik
22031
bakır
22030
disgust, repugnance; intense aversion
21797
tanınmamış, duyulmamış
21796
sıradan insanlar; tabana ait
21795
iddia, suçlama
9446
yenilmez, başa çıkılmaz, aşılmaz
21682
esneklik; direnç; zorlukları yenme gücü
21583
itişip kakışma, çarpışma; hamle
21559
kapris, şımarıklık, geçici heves
21458
eyer, semer; eyerlemek
21443
ölçülülük; ılımlılık, itidal; hafifletme
21442
buz gibi; acı (söz); çevik
21441
kesmek, ucunu kesmek, budamak
21440
karşılaştırma; aperatif
21439
nar
8809
temelini oluşturmak, altında yatmak, asıl nedeni olmak
9254
karaya oturmuş, yolda kalmış, sıkıntıda
21368
hazırlıksız yapılan, doğaçlama
21366
minnettar, borçlu
21355
zorlu, güç, çaba gerektiren
9513
çoğalma, üreme, hızla artma
21345
somurtkan, aksi; kasvetli
21322
küf kokulu, küflenmiş, köhne
21280
emin; hayat dolu, neşeli
8694
yaramaz, afacan, haşarı
12641
kılıç
12808
bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
6988
elit, seçkin; seçkin sınıf
8500
gömmek, defnetmek
6814
papaz, rahip, keşiş
10361
teşbih, benzetme
21159
kirpik
21158
karanfil, sarımsak dişi
21141
kesmek, kesişmek
21138
iki nokta üst üste (:), kolon
21124
kolon; sütun; direk; makale
21122
taksit; kısım, bölüm
21120
ıspanak
21091
kıyas
21033
nota dizisi, gam; bir şeyin tamamı
21014
yüksek mevkili kimse; büyük adam
20983
kabul etmek gerekirse; hiç kuşkusuz
3809
beşgen
3801
dar ve derin vadi, dağ geçidi
11932
atama, aday gösterme, adaylık, tayin
16717
hoşgörü, tolerans; tahammül
14232
görme, görüş; öngörü; hayal gücü, düş
14217
son söz; sonuç bölümü
14108
batı rüzgârı, esinti; ince kumaş
14105
kadın elbisesi, rop
14085
klor
14084
kişniş
14083
çekmece
3983
kadın gömleği
14070
derinden; içten; çok, son derece
12660
saç kepeği
13820
cefa; sertlik, katılık; özen
8482
tutmak; ambar
9994
eşantiyon, hediye; ucuz; açığa vurma
13407
nohut
8704
sıkıştırmak, ezmek
7124
coğrafya
10149
rahatlamış, ferahlamış
854
düş, fantezi, hayal gücü, imgelem
13346
dövmek, kırbaçlamak; satmak
13336
frozen flavored ice on a stick
13330
fırın, ocak
9129
kabin, küçük oda, hücre
13324
sulu, cıvık, şımarık, sırnaşık, arsız
13315
terlemek; ter; zor iş
610
zorlamak, güçlendirmek
6051
tükürük, salya
13298
takılmak, sataşmak, kızdırmak
13296
heykel, statü, yontu
6827
gökkuşağı
1015
arka, arkadaki, sonraki
13295
bocalamak, debelenmek; dilbalığı
13294
çevirmek, döndürmek, dönüş, devir
9071
noktalı virgül
13291
kızgınlık, öfke
13290
hırçın, aksi, huysuz, kaba
13289
buhar, istim; buğu; buhar çıkarmak
13288
yulaf lapasi
13287
dağıtmak, yayılmak; serpilmek
13282
masaj, masaj yapmak
13280
solgunluk, soluk benizlilik
13272
tempolu ve yavaş koşma
10273
sütten kesmek; vazgeçirmek
13259
yasaklamak
3775
pratik, uygulamalı
10294
model, ilk örnek.
8516
study of the development of the human race
13067
assign a priority to
13066
kum saati
13065
dipnot
13064
sempatik, cana yakın; girgin
13062
çözmek, açmak; gevsemek, rahatlamak
12881
herd, pack; crowd; gather
12847
word having the opposite meaning of another word
12843
bahçe küreği, kürek
12802
sanki, -mış gibi
10395
of or pertaining to idealists, principled
12793
one who lives according to some standard of perfection
12790
hastalık belirtisi, sendrom
12724
dürbün
12721
kartal
1687
endüstri, sanayi; çalışkanlık
12647
rabble, lower social classes
12565
acınacak halde, acıklı, içler acısı
12564
ritim, ahenk, uyum, vezin, tartım
12546
kafa; ufak bardak; içki ölçüsü
12481
laboratuvar
12480
kolesterol
12479
eleştirmen
8838
kayısı
8801
halisünasyon görmek, sanrılamak
12461
ansiklopedi
12460
mücevherat, kuyumculuk, takı
12459
ordinary, uninteresting
12407
manage, supervise; implement; supply
12393
konaklama; uyum, uzlaşma
7776
sızmak; sızıntı; balçık
12372
guarantee; authority; justification
12310
briefly, impermanently, passingly
12309
permit; approve; empower
12308
diversity, multiplicity; kind
12307
çekirge
12305
exaggeration, embellishment
12304
kulak çınlaması
12303
tembel, miskin, uyuşuk; kaytrarıcı
12302
stop, halt, cease; break
12301
amatör; meraklı
12298
ilahi; ilahi okumak
12296
conversation, discussion, talk
12292
un
12288
montaj
12284
yabancı, dış
12283
yabancı, ecnebi
9847
vigorous, full of energy
12282
papaz
12278
unit of area used to measure plots of ground (4047m2)
12274
science of numbers and number patterns and forms
12265
picture, envisage, imagine
12262
parantez, parantez işareti
12261
telaffuz etmek, söylemek; bildirmek
12259
telaffuz
3764
biftek
4119
tema, motif, içerik, melodi, konu
12249
aktris, kadın oyuncu
7803
yarı, yarım, buçuk
9844
melodik, ahenkli
12225
koro; nakarat
12211
koro
12210
işaret, sinyal; işaret vermek
10289
kına
12186
kıta, dörtlük
12178
yabani ot, tütün, esrar; cılız kimse
12145
make quieter; silent
12144
zamk, tutkal; yapıştırmak
12123
mermi, kurşun
12117
şımarık, nazlı; bozulmuş, berbat